Staandwantvissen mag toch

App Ameland ActueelDEN HAAG – Eilanders mogen met staand want blijven vissen. Dat besloot staatssecretaris Henk Bleker na een actieve lobby. De staatssecretaris besloot onlangs het recreatief gebruik van staand want netten langs de Noordzeekust te verbieden. Hierop wordt echter, onder druk van kamerleden Jacobi en Houwers, een uitzondering gemaakt voor het gebruik op de Waddeneilanden. Ook wethouders Will Bakema, Nico Oud en burgemeester Albert de Hoop van Ameland wierpen zich in de lobbystrijd.

'Staand want' zijn netten die stilstaan in het water en worden gebruikt voor het vangen van platvis, harder en zeebaars. Als belangrijkste reden voor het verbod langs de kust noemt Bleker dat er mogelijk ook bruinvissen in de netten verstrikt raken. 

Kustbewoners en met name eilanders maakten groot bezwaar hiertegen. Allereerst omdat er volgens hen helemaal geen bruinvissen in de netten blijven hangen, maar ook uit cultuurhistorische overwegingen. Het onderwerp ligt bijzonder gevoelig bij de eilanders. Het uitzetten van kleine netten is een eeuwenoud gebruik. Veel eilanders vertellen met plezier hoe zij vroeger als kind het water in liepen om hun netjes uit te zetten. Als dat niet meer kan vanwege regels die men niet begrijpt, heeft men het gevoel dat de natuur van hen wordt afgepakt. "Mensen moeten zich betrokken voelen bij de natuur om hun heen, anders kunnen we bescherming ervan op termijn wel vergeten", vindt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. "Voor velen hoort daar kleinschalige recreatieve visserij bij en zolang dat recht niet wordt misbruikt moet dat gewoon kunnen." Het voorkomen van bijvangsten bij grootschalige staand want visserij en een beschermingsplan voor de bruinvis blijven wel belangrijke uitdagingen voor de Nederlandse kustwateren.

Eerder gaf Bleker aan geen uitzondering te kunnen maken. De eilanders bereidden zich al voor op massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Gelukkig voor alle betrokkenen keert de staatsecretaris ten halve.

Bron: Waddenvereniging en eigen redactie

>>> tik maar niet Staandwant in bij ZOEKEN, want die hele discussie daarover wil je niet meer weten

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *