Special DUIN over dynamisch kustbeheer ‘Natuurlijk Veilig’

LEIDEN – Deze week is een bijzonder en actueel themanummer van het tijdschrift DUIN verschenen over hoe Rijkswaterstaat de Nederlandse duinen op hoogte houdt en daarmee onze kust veilig. Dit gebeurt veelal door het neerleggen van zand op de ondiepe zeebodem voor de kust of op het strand. Tegelijk worden daarmee onze stranden en de duinen steeds zandiger en dynamischer. We constateren dat dit ‘dynamisch handhaven’ succesvol werkt.

Goed nieuws voor onze kustveiligheid en voor de dynamiek in onze duinen! Overstuiving van de duinen met kalkrijk zand is gunstig voor het tegengaan van de effecten van stikstofdepositie in de duinen. Ook blijken zandsuppleties de komende decennia de verwachte zeespiegelstijgingen goed te kunnen opvangen. 

Natuurlijke kust

In deze special kijken we terug en vooruit met artikelen over veertig jaar lobby vanuit Duinbehoud voor een natuurlijke kust, de geschiedenis van strandpalen, een kijkje achter de schermen bij Rijkswaterstaat, de gevolgen van zandsuppleties op schelp- en andere zeebodemdieren, weetjes en cijfers over kustverdediging. We kijken naar wat er beter en efficiënter kan en werpen een blik op de verre toekomst van onze duinen.  

Rijkswaterstaat & Duinbehoud

Dit nummer van DUIN is gemaakt door Stichting Duinbehoud in samenwerking met Rijkswaterstaat. De aanleiding voor de totstandkoming van dit themanummer is de afronding van vijf jaar onderzoek naar de mogelijke effecten van zandsuppleties op de kustnatuur.

Speciale editie ook ontvangen?

Je krijgt dit themanummer toegestuurd door donateur te worden van Duinbehoud. Je ondersteunt daarmee ook het belangrijke werk van Stichting Duinbehoud. Voor slechts € 27,50 per jaar ontvangt u dit themanummer en voortaan het tijdschrift DUIN elk kwartaal. Ga naar: www.duinbehoud.nl  

Stichting Duinbehoud is dé onafhankelijke stichting voor bescherming van de gehele Nederlandse zandige kust. In belang van natuur en mensen. Samen met anderen lossen we problemen in het duingebied op deskundige wijze op. Want de kust, die koesteren we.

Bron Stichting Duinbehoud

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *