Sociaal Domein vergadering op 15 februari

BALLUM – Op 15 februari is er weer een openbare vergadering commissie Sociaal Domein. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda

  • Opening
  • Mededelingen vanuit het college
  • Definitief vaststellen van de agenda
  • Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein
  • Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 26 november 2015
  • Kwartaalbrief WMO (geagendeerd vanuit de raad 14 december 2015)
  • Vragen raadscommissie 1 februari 2016 inzake jaarverslag leerplicht en RMC 2014-2015.
  • Ter Kennisgeving: Brief Ministerie Sociale Zaken en werkgelegenheid van 12 januari 2016 alsmede twee mails van de fracties D’66 en VVD en Slotadvies Vangnetstichting en financieel verslag Pasana Ouderenzorg
  • Sluiting
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *