Sjon de Haan bij Beheerautoriteit Waddenzee

Geplaatst op: 25 november 2021 - Categorie: Wadden & Natuur

Sjon de Haan

LEEUWARDEN - Sjon  de Haan uit Ballum werkt sinds half november voor Beheerautoriteit Waddenzee. De Waddenzee heeft sinds 2009 de status van UNESCO Werelderfgoed. Rijk, provincies en gemeenten dragen gezamenlijk zorg voor de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Zij hebben de bijbehorende coördinatietaken voor het komend jaar neergelegd bij de Beheerautoriteit Waddenzee, als onderdeel van het integrale beheer. De Beheerautoriteit gaat uitwerken hoe het beheeraspect Werelderfgoed optimaal kan worden ingevuld binnen de governance van het Waddengebied. Daartoe wordt de huidige coördinator Waddenzee Werelderfgoed, Sjon de Haan, gedetacheerd bij de Beheerautoriteit.

Coördinator Waddenzee Werelderfgoed
Sjon de Haan is al ruim negen jaar coördinator Waddenzee Werelderfgoed. Vanuit deze functie houdt hij zich, nationaal en trilateraal, bezig met het vergroten van bewustwording en kennis over de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed. Dit gebeurt onder andere door middel van promotie en educatie. Het benutten van de UNESCO-status moet bovendien leiden tot betere bescherming van het gebied en het stimuleren van passend gebruik.

Verkenning Werelderfgoed van start
De Beheerautoriteit heeft deze opdracht gekregen binnen de context van de beheeraspecten Werelderfgoed en Gastheerschap. Vanwege de vele betrokken partijen is ervoor gekozen om eerst verder te verkennen wat een passende invulling is van de werelderfgoedstatus binnen het beheer en de governance van het Waddengebied. 
De eerste fase is daarom gericht op het in kaart brengen van de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator Waddenzee Werelderfgoed. Binnen de verkenning komen verder het opdrachtgeverschap, de uitvoering door beheerders en andere partijen en de financiering ervan aan bod. Daarbij wordt ook de door bureau Wing gemaakte analyse ‘Coördinatie Werelderfgoed Waddenzee’ gebruikt.

Verankeren in beheer Waddenzee
Sjon de Haan is vanaf 15 november 2021 gedetacheerd bij de Beheerautoriteit en gaat dan aan de slag met deze opdracht, in samenwerking met het team van de Beheerautoriteit. Hij kijkt uit naar de samenwerking: “De status van UNESCO Werelderfgoed is iets om trots op te zijn. Deze verkenning moet er toe leiden dat die status structureel wordt verankerd in het beheer en beleid van de Waddenzee.”
Bron Beheerautoriteit Waddenzee

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?