Sjoerd Galema informateur voor Wetterskip Fryslân 

LEEUWARDEN – Maandagavond 25 maart is bekend geworden dat Sjoerd Galema aan de slag gaat als informateur van het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Op verzoek van het CDA waren vertegenwoordigers van alle partijen en geborgde zetels uitgenodigd om te bepalen wie de informateur zou worden. 

De verkiezingen van afgelopen woensdag maakte het CDA tot de grootste, rechtstreeks gekozen partij. De fracties van CDA, geborgd landbouw, Lagere Lasten Burger, VVD, geborgd bedrijven en ChristenUnie spraken maandagavond hun steun uit voor de aanpak die het CDA wil volgen. 

Lijsttrekker Bé de Winter van het CDA: ’Het CDA staat voor een open, zorgvuldig en transparant proces. Daarom start wat ons betreft eerst het informatieproces. Hierin wordt onderzocht wat de meest kansrijke, dan wel meest gewenste mogelijkheid tot vorming van een coalitie is. Met Sjoerd Galema als informateur hebben we een ervaren bestuurder die het proces kan leiden. Het CDA is in het vervolgproces één van de twaalf fracties die door de informateur bevraagd zal worden.’ 

Informateur Sjoerd Galema 

Sjoerd Galema is ondernemer en voorzitter van VNO-NCW Noord. Hij was eerder gedeputeerde namens het CDA en in deze functie onder meer verantwoordelijk voor het waterbeleid. Vervolgens had hij een bestuursfunctie bij FrieslandCampina. 

Galema woont in Hartwert. ‘Goed waterbeheer is voor het werkgebied van Wetterskip Fryslân een zorg die net zo vanzelfsprekend is als gezond eten, drinken en schone lucht voor de inwoners. Ik vind het een voorrecht om met alle gekozen en geborgde fracties te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een gedragen coalitie die het bestuur van Wetterskip Fryslân en de uitvoering van haar taken zo goed mogelijk vorm kan geven’, aldus Sjoerd Galema. 

Dossier Provinciale Staten- en Wetterskipverkiezingen 2019

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *