Sionsbergdag en Ameland

DOKKUM – Afgelopen zaterdag was de Sionsbergdag waar vele organisaties, dorpen, gemeenten en kerken vertegenwoordigd waren om de toekomst van De Sionsberg te bespreken. Uitgangspunt was een plan te maken waar de grootste zorgverzekeraar van dit gebied, De Friesland Zorgverzekering, ‘ja’ tegen kan zeggen en hernieuwde contracten voor kan afsluiten.

Ameland was met twee wethouders vertegenwoordigd in de groep van gemeenten, daarnaast waren Piet IJnsen, Gerard Vloedgraven, Sjon de Haan, Frank Kiewiet (afgevaardigd als groepsvertegenwoordiger), Susanne Wouters-Kiewiet en ondergetekende naar Dokkum gegaan om mee te denken over uitgangspunten voor de ouderenzorg op Ameland.

Er waren ongeveer 300 mensen in het Dockinga college, verspreid over diverse groepen. Het lokaal waar de groepsvertegenwoordigers zaten en waar de plannen bijeen kwamen, was de hele dag door op TV te volgen door de uitzending van RTV NOF.

De vertegenwoordigers van de Amelander burgers hadden zich voor deze dag aangemeld om mee te kunnen denken over hoe de ouderenzorg op Ameland ingevuld kan worden. De vraag in deze is, “Kan het behoud van De Sionsberg een rol spelen in het behoud van De Stelp voor het eiland”.

Er zijn nu al voorbeelden waar op verder geborduurd kan worden, zoals de mogelijkheid om bij de huisartsen praktijk van Jacobs/Lappeschaar röntgenfoto’s te maken die door de radioloog beoordeeld worden, hartfilmpjes die door een cardioloog bekeken worden en het spreekuur van de oogarts bij de huisartsenpraktijk van Maters.

Met de huidige middelen zijn er mogelijkheden die uitgebouwd kunnen worden.

Huisartsen hebben gesproken over huisartsenbedden in De Sionsberg, dit is zeker een mogelijkheid voor De Stelp. In dit kader gaat het om patiënten die de huisarts graag een nacht onder toezicht wil hebben. Hier kan De Stelp op het eiland een rol in spelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met specialisten op beperkte afstand (Dokkum) en met innoverende middelen ouderen op het eiland te verzorgen, waarmee de 1½ lijnsverzorging geoptimaliseerd wordt. Je kunt specialistische verpleging laten overkomen vanuit De Sionsberg die de reguliere verpleging van adviezen voorziet. Ook dialyse zou in De Stelp aangeboden kunnen worden. 

Kortom, De Sionsberg en het behoud van het ziekenhuis heeft wel degelijk mogelijkheden om zo De Stelp op het eiland te behouden. Een 1½ lijns woonvoorziening van Ameland voor Amelanders is daarmee geen utopie. Maar met ieders goede wil (gemeente, bewoners, huisartsen, personeel) is er een kans die verder onderzocht moet worden. Het geeft mogelijkheden voor een pilot op Ameland.

Carla Plagge

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *