Sionsberg in afgeslankte vorm verder

DOKKUM – De ziekenhuiszorg in de regio Noordoost-Friesland wordt voor de lange termijn veilig gesteld. De zorg zal deels vanuit De Sionsberg geboden blijven worden en deels in combinatie met andere ziekenhuizen. De Inspectie voor de Volksgezondheid en de directie en Raad van Toezicht van

De Sionsberg hebben overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen volgend op het onder verscherpt toezicht stellen en het onderzoek van KPMG. Het verscherpt toezicht door de Inspectie zal op basis van de genomen maatregelen en de gemaakte afspraken worden opgeheven.

De Sionsberg gaat door, maar in afgeslankte vorm. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat De Sionsberg te klein is om te blijven voldoen aan alle minimale volumenormen, terwijl het ook financieel niet mogelijk is om op termijn alle zorgactiviteiten zelfstandig in stand te houden. Daarom is gezocht naar nieuwe en innovatieve manieren om de zorg in de regio Noordoost-Friesland vorm en invulling te geven.
De afdeling cardiologie wordt niet heropend en vanaf 1 januari 2012 worden geen oncologische chirurgische ingrepen meer verricht in De Sionsberg. De geboortezorg wordt vooralsnog wel gehandhaafd, maar bij complexe gevallen wordt de patiënte doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Deze maatregel is per direct van kracht. Onderzocht wordt hoe de geboortezorg in de regio op de langere termijn vormgegeven moet worden.
De acute 24-uurs zorg wordt in De Sionsberg beëindigd. Om dit op te vangen wordt in de regio een extra ambulancepost ingericht. Deze post voorziet er samen met de bestaande ambulancefaciliteiten in, dat patiënten in het verzorgingsgebied van De Sionsberg binnen de aanrijtijdennorm naar andere ziekenhuizen kunnen worden vervoerd. Doelstelling van deze extra ambulancepost is dat het dunbevolkte gebied ten noordoosten van Dokkum voorzien blijft van acute 24-uurzorg.
De Sionsberg zal de komende maanden invulling geven aan een nieuwe toekomst. Gestreefd wordt op korte termijn iemand van buiten aan te trekken, die hiermee aan de slag gaat en die de maatregelen gaat doorvoeren. Daarvoor is specifieke expertise nodig.
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *