Sinterklaas is vroeg op Ameland

BALLUM – De gemeenteraad speelt voor Sinterklaas en deelt een cadeautje uit aan de huizenbezitters op het eiland. De fracties van CDA, A’82 en ABA menen dat bewoners profijt mogen hebben van de gunstige positie van de gemeente. In de meerjarenbegroting staat voor 2018 een plus van 3,5 ton becijferd en ook voor de jaren daarna worden groene cijfers voorspeld.

Dirk Beijaard (CDA) verwoordt het amendement dat de drie fracties indienen bij het agendapunt over de programmabegroting 2018 – 2021. “De komende jaren geven een gunstig financieel beeld, 5 procent OZB verhoging is niet nodig.” Het scheelt de gemeente jaarlijks 65.000 euro aan belastinginkomsten. Dat doet portefeuillehouder financiën Albert de Hoop verzuchten dat het normaal gesproken maar één keer per jaar Sinterklaas is. “U kunt met dit geld ook andere dingen doen.” Een overschot van 3,5 ton is niet schrikbarend, waarschuwt hij. “Het geld klotst niet tegen de plinten.”

Irma Marinus (PvdA) is het met de burgemeester eens. “Het is een sympathiek amendement en het klinkt allemaal leuk, maar het komt ten goede aan een beperkte groep mensen. Laten we liever iets doen dat ten goede komt aan alle Amelanders.” Marinus vindt het “niet een slimme zet.”

André Tuil (VVD) houdt de 65.000 ook liever in de gemeentelijke beurs. Zijn fractie is niet tegen belastingverlaging, maar dan wel gefundeerd. “Maar ja," benoemt het raadslid zonder omhaal, “’t is verkiezingen volgend jaar.”

Het amendement wordt met 9 voor en 2 tegen aangenomen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *