SEAFOX-4 meert af bij AWG-1 boven Ameland

ASSEN – NAM werkt aan het elektrificatieproject voor de gaswinningslocaties op Ameland en is bezig met de afronding daarvan. De meest in het oog springende klus vindt de komende tijd plaats bij het AWG-1 platform, in de Noordzee ten noorden van Ameland. Een speciaal werkeiland, de SEAFOX-4, ligt dan een paar maanden bij het platform van NAM om de laatste hand te leggen aan de elektrificatie. De SEAFOX-4 arriveert de eerste dagen van april bij het AWG-1 platform.

Wat gaat NAM de komende tijd doen?

Aan boord van het werkeiland SEAFOX-4 bevinden zich alle installaties en onderdelen die de komende maanden nodig zijn. Het werkeiland is een zogeheten hef-platform dat zichzelf met ‘uitschuifbare poten’ op de zeebodem plaatst. Het is de uitvalsbasis om de vele werkzaamheden gecoördineerd en veilig uit te kunnen voeren.

Het werkeiland is ook de verblijfsaccomodatie voor het personeel dat de komende tijd de klus uitvoert, ruim honderd specialisten voeren de werkzaamheden uit. Zij passen de komende maanden het AWG-1 platform volledig aan en sluiten het aan op het landelijke elektriciteitsnet.

Dat is ook het doel van NAM: het verbinden van dit AWG-1 platform en de landlocatie AME-1 (op de oostzijde van het eiland) met het landelijke stroomnet. Dat levert een forse afname van CO2 op, ook draagt het bij aan de duurzaamheidsambities van NAM en de gemeente Ameland.

Voor het winnen van gas gebruikt NAM dan geen diesel en aardgas meer om de installaties op het platform aan te drijven, maar alleen nog maar elektriciteit. Tot voor kort ontbrak de infrastructuur tussen de beide NAM-locaties en het landelijk net om stroom te kunnen gebruiken. Als AWG-1 eenmaal op het stroomnet is aangesloten is dit het eerste platform in het Nederlandse deel van de Noordzee dat op elektriciteit aardgas produceert.

Wat is er allemaal al gebeurd?

In de zomer van 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op de NAM-landlocatie AME-1 en het AWG-1 platform. Zo is de stroomkabel in de Noordzee aangebracht die de verbinding tussen deze beide NAM-locaties verzorgt. De SEAFOX-4 was toen ook enkele dagen aanwezig. De locatie AME-1 kon al in 2020 aangesloten worden op het landelijke stroomnet. Een omvangrijke operatie die voornamelijk op het strand bij ’t Oerd en in de Noordzee heeft plaats gevonden.

Over het AWG-platform

De letters AWG staan voor Ameland Westgat, de vaargeul noordoostelijk van Ameland. Het platform dat circa drie kilometer uit de kust in de Noordzee staat werd in 1986 in gebruik genomen en wint aardgas uit omringende gasvelden. Het is een bemand platform, in tegenstelling tot het kleinere AME-2 platform dat westelijk van AWG-1 in de Noordzee bij Ameland staat.

Het geproduceerde gas van de landlocatie AME-1 en het platform AME-2 gaat via een leiding naar het platform AWG-1, waar het uiteindelijk via de zogenaamde NoordGasTransport-leiding richting Uithuizen getransporteerd wordt. Daar wordt het gas verder behandeld en gaat het over in het netwerk van de Gasunie.

Wat merkt de omgeving ervan?

De SEAFOX-4 is evenals het AWG-1 platform vanaf het strand van Ameland en bij helder weer ook vanaf de zeedijk op de vaste wal zichtbaar. In de nacht worden het werkeiland en AWG-platform verlicht om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, dit kan de zichtbaarheid vergroten.

Bron NAM

Dossier Aardgaswinning op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *