Scholekster doet het goed op Ameland

HOLLUM – De scholekster doet het geweldig op Ameland. Dat meldt de vereniging van agrarisch natuurbeheer op Ameland (VANG) naar aanleiding van de resultaten van het afgelopen broedseizoen. Het aantal broedparen oversteeg ruim de doelstelling die de vereniging zich had gesteld in haar gebiedsplan van 2010. Ook de kritische soorten grutto en tureluur konden goed meekomen. De kievit moest dit jaar iets prijsgeven op de doelstelling.

Door de extreme droogte van dit voorjaar en de grote druk van de winterganzen, die voor veel schade zorgden, was het voedsel- en wateraanbod problematisch voor de broedende vogels in de polder van het eiland. Het bestuur heeft in die periode, mede op aandringen van de provincie Fryslân, de mogelijkheden onderzocht om gebiedjes “plas dras”aan te leggen. Hiervoor was ook animo bij beheerders, echter door het natuurlijk verloop van het water en de beperktebergingsmogelijkheden in de poldersop de eilanden is deze optie vooralsnog  niet uitvoerbaar.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *