Schilderij Nes Ameland van Nicolaas Huppes

NES – Voormalig tandarts van Ameland Gerbrand Caspers is verwoed Amelandbezoeker en verzamelaar van schilderijen en prenten van Ameland. Zo heeft hij een hele verzameling van Herman Buijtenhuijs.

Onlangs kwam hij een schilderij van Nicolaas Huppes (Leeuwarden 21-10-1913 – 2001 Naarden) tegen, dat een straatje in Nes voorstelt. Caspers is benieuwd of er meer werken bekend zijn van Huppes, famielid van meester Nico Huppes die in de jaren ‘60/ '70 in Hollum aan de openbare school stond en ook onderwijzer op Vlieland was.

Nicolaas, de schilder, is geboren in de Kleine Kerkstraat 36/ hoek Grote Kerkstraat, tegenover Museum Princessehof, als oudste zoon van Dominicus Franciscus Huppes (1882-1957) en Sytske Zoethout (1892-1967). Hij volgde de ambachtschool van 1927-1930. Huppes woonde en werkte in Leeuwarden, Amsterdam en Muiderberg.

In 1930 werd hij schildersleerling bij firma J. Koopman aan de Westerkade 1 en tussen 1932-34  werkte hij als etaleur bij reclamebureau Bouman op de Kelders 19. Hij kreeg schilderles van Piet van der Hem (1885-1961).

In die tijd verhuisde hij naar Nieuwstad 33 waar hij zijn eerste atelier inrichtte. In de jaren 1935-36 was hij werkzaam als zelfstanding reclameontwerper, restaurateur, kunsthandelaar en kunstschilder.

Hij verhuisde in 1941-42 naar Amsterdam maar keerde terug naar Leeuwarden waar hij in 1942 Kunstzaal 'De Steeg' in de oude Stadsbank van Leening in de Heerestraat 13 opende. Hij kreeg contact met de grondlegger van het Museum Princessehof notaris Nanne Ottema (1874-1955) die veel stukken Chinees porselein en keramiek uit de verzameling van Huppes kocht. Hij trouwde in 1945 met Jopie Peijffers en kreeg twee dochters (1946 en 1949). Op de Voorstreek in Leeuwarden had hij een atelier en kunsthandel. 

In 1949 werd hij aangesteld als acquisiteur en restaurateur voor het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en in 1951 werd hij benoemd tot restaurateur en later hoofd-restaurateur aan het Rijksmuseum en verhuisde naar Amsterdam. Daar woonde hij tot zijn pensionering in 1978. Nicolaas Huppes overleed in 2001 in Naarden.

Werken van Nicolaas Huppes zijn onder meer te vinden in het Fries Museum in Leeuwarden. Hij had vele contacten met later bekende Friese Kunstenaars zoals Johannes Elzinga, Cor Reisma en Piet van der Hem en later, na de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de Friesche Schilderskring, met Wobbe Alkema, Piet Hanja, Simon Kamminga, Dirk Kerst Koopmans en  Gerrit Benner.

Burgemeester Waldastraat

Het schilderij (aquarel gehoogd met witte gouache) laat een gezicht op Burgemeester Waldastraat te Nes zien, met het 'huis van de freule' (Julia freule van Heeckeren 1840-1927). Het is gedateerd 1940. 

⇒ Bekijk hier de verzameling van schilderijen van Herman Buijtenhuijs

Weet iemand iets over andere Ameland schilderijen van Nicolaas Huppes, neem dan graag contact op met Gerbrand Caspers.

Stuur uw reactie door via CONTACT en wij zorgen dat het bij Caspers terecht komt.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *