Schier versterkt autoluwe karakter

SCHIERMONNIKOOG – Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog nam vandaag een aantal besluiten naar aanleiding van het eindrapport Ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog. Zoals verwacht blijkt uit het rapport dat eilanders en bezoekers zich grote zorgen maken over het autoluwe karakter van Schiermonnikoog. Het college heeft deze zorgen al langer en kiest nu voor een aantal maatregelen, waaronder het zoveel als mogelijk afsluiten van het dorpscentrum voor gemotoriseerd verkeer. Het college ziet af van een ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Melle Grietjespad. Voor dit plan is nu geen draagvlak binnen en buiten de eilander gemeenschap. Draagvlak is voor het college van groot belang en neemt het college ook in dit geval uitermate serieus.

Oplossingsrichtingen

Een belangrijk onderdeel van het eindrapport is een enquête, gehouden onder eilanders, toeristen met een huis op het eiland en overige bezoekers. Net als het college herkennen de meeste ondervraagden het vraagstuk rondom verkeersdrukte op het eiland. Ook vinden de ondervraagden het autoluwe karakter belangrijk voor Schiermonnikoog. Daarom gaat het college hiermee aan de slag. Om de drukte in het centrum van het dorp op te lossen wil het college een strenger regime toepassen op het ontheffingssysteem, de Middenstreek-Nieuwestreek-Reeweg zoveel mogelijk afsluiten voor gemotoriseerd verkeer en wordt voor het centrumgebied van het dorp een woonerf ingesteld.

Wethouder Erik Gerbrands: “Het college wil het autoluwe karakter versterken, en slaat nu voortvarend een nieuwe weg in om dit te realiseren. Samen met de eilanders die ook verlangen naar versterken van het autoluwe karakter en met de nodige maatregelen om dit mogelijk te maken.”

Ook twee andere ruimtelijke vraagstukken wil het college nu gaan oplossen. Als locatie voor een nieuwe busremise wijst het college de Knuppeldam, achter de brandweerkazerne aan. Ook stelt het college voor om het bouwbedrijf te verplaatsen naar het bedrijventerrein Melle Grietjespad, op de plek van de oude manege. Voor overige bedrijfsruimte wil het college kijken naar invulling van bestaande locaties. Uitbreiding van bedrijventerrein Melle Grietjes pad is daarmee nu van de baan.

Vervolg

Het eindrapport wordt in juni in een beeldvormende vergadering aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens moet de raad beslissen over de gekozen oplossingsrichtingen uit het rapport.

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Het college startte in 2020 met de aanpak van drie ruimtelijke ontwikkelingen: de verkeerssituatie in het dorp, realisatie nieuwe busremise en de vraag naar bedrijfsruimte. Om deze vraagstukken op te lossen stelde het college een plan van aanpak op dat de gemeenteraad al eerder op 15 december 2020 vaststelde.

Aan de hand van het plan van aanpak is een proces doorlopen om verschillende oplossingsrichtingen voor de ruimtelijke ontwikkelingen aan te pakken. Hierbij is gebruik gemaakt van een enquête en een klankbordgroep. De resultaten uit dit proces zijn vertaald in een eindrapportage. Op basis van die rapportage heeft het college nu een besluit genomen dat zij aan de raad zal voorleggen.

Bron Gemeente Schiermonnikoog

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *