Schade afhandeling met reder MSC Zoe

Geplaatst op: 28 januari 2021 - Categorie: Duurzaam & Milieu

DEN HAAG - De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft definitief een overeenstemming bereikt met de Mediterranean Shipping Company (MSC) over de afhandeling van de schade. De MSC Zoe verloor op 2 januari 2019 342 containers boven de Waddeneilanden. De reder van het schip moet, naast de kosten die MSC zelf heeft gemaakt voor de opsporing en berging van verloren containers en lading, in totaal het bedrag van €3.421.568,- aan schade vergoeden. Dit bedrag is de vergoeding van de kosten die het Rijk en andere partijen hebben gemaakt bij het bestrijden van deze containerramp en voor kosten die mogelijk in de toekomst nog kunnen ontstaan omdat bij de bergingsoperatie niet alle verloren lading kon worden opgeruimd. MSC heeft het totaalbedrag van €3.421.568,- inmiddels voldaan.

Bijdrage aan Fishing for Litter
Met de bergingsoperatie is niet alle verloren lading terug gevonden. In totaal werden 299 containers, of delen van (unieke) containers geborgen. Nog resterende ladingresten zullen onder andere worden aangepakt door het ‘Fishing for Litter’-project, waarbij afval dat als ‘bijvangst’ in de netten van vissers belandt aan land wordt gebracht en wordt verwerkt. MSC draagt daarom van het totaalbedrag €268.000,- bij aan Fishing for Litter. Door de dynamiek van de zeebodem kunnen ladingrestanten van de MSC Zoe die bij bergingsoperatie niet zijn gedetecteerd en opgeruimd alsnog tevoorschijn komen. MSC betaalt €217.800,- zodat eventuele toekomstige zeebergingen door het Rijk daaruit kunnen worden bekostigd en, daarnaast, €800.000,- voor eventuele toekomstige schoonmaakactiviteiten op de stranden. Rijkswaterstaat maakt hiervoor met de Waddeneilandgemeenten en de in aanmerking komende belangenorganisaties afspraken over de verdere samenwerking en de eventuele inzet voor het geval ladingresten van de MSC Zoe op de stranden aanspoelen.

Ecologisch-juridisch onderzoek
MSC draagt verder nog de helft van de kosten van een ecologisch-juridisch onderzoek, een bedrag van €525.479, dat wordt uitgevoerd om te bepalen of sprake is van milieuschade. De uitkomsten van dit onderzoeken worden in het eerste kwartaal verwacht. De verzekeraar van MSC staat verder tot een bedrag van €7 miljoen garant indien komt vast te staan dat zodanige milieuschade is ontstaan, dat de containerramp met de MSC Zoe daarvan de oorzaak is en MSC daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Alle claims door MSC voldaan
Voor de Noordzee en de Waddenzee is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en zijn we beheerder van de bodem. Vanuit deze rol heeft Rijkswaterstaat MSC direct na het overboord slaan van de 342 containers aansprakelijk gesteld voor schade van de containerramp, en afspraken gemaakt met de verzekeraar van MSC over het bergen van de containers. Daarnaast coördineerde Rijkswaterstaat de schadeafhandeling voor andere overheden en terreinbeherende natuurorganisaties in het Waddengebied. Hiervoor werd een speciaal schadeloket ingericht. Namens 26 partijen werd vervolgens een claim van € 855.473,-. ingediend bij MSC. Op basis van de overeenkomst die de minister heeft gesloten met MSC betaalde de reder dit bedrag en hiermee zijn alle claims door MSC voldaan.
Bron RWS

Dossier Zeecontainers

tik bij ZOEKEN MSC Zoe in om er meer over te lezen

tik bij Zoeken op YouTube kanaal Ameland Vandaag MSC Zoe of containers in en bekijk de filmpjes

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?