SBB wil nauwere samenwerking

NES – Recreatieve Staatsbosbeheer heeft dit voorjaar een gebiedsanalyse laten uitvoeren naar de recreatief-toeristische ontwikkeling op de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland. Daarbij is gekeken naar het recreatieve aanbod in de door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebieden op deze eilanden, zoals routes, paden, excursies, informatieborden, evenementen, informatiecentra en opengestelde bos- en duingebieden. Het rapport is recentelijk aangeboden aan de gemeentebesturen en geïnterviewden.

De Waddengemeenten en Staatsbosbeheer werken samen aan de balans tussen natuurontwikkeling en sociaaleconomische ontwikkeling op de vier Waddeneilanden. Deze samenwerking is verwoord in de Ontwikkelagenda Wadden. De recreatieve gebiedsanalyse is een eerste fase van een proces om tot een gezamenlijke visie en concrete maatregelen voor de eilanden te komen.

Elektrische fietsen?

De belangrijkste conclusies uit de analyse zijn dat een nauwere samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Waddengemeenten en toeristische organisaties op de eilanden veel voordeel op kan leveren voor alle partijen. Gezamenlijk vormen deze partijen het toeristische Waddenproduct. De uitdaging ligt daarbij op een (nog) actievere rol van Staatsbosbeheer bij evenementen, maar bijvoorbeeld ook in de ontwikkeling van attractieve arrangementen zoals ‘Boswachters van het Wad’. Aan de andere kant kan de inrichting en routing van de natuurgebieden verder worden verbeterd, door beter in te spelen op verschillende doelgroepen. Een mooi voorbeeld hiervan is de toenemende wens aan bredere en comfortabelere fietspaden in combinatie met elektrische oplaadpunten, voor de groeiende groep gebruikers van elektrische fietsen.

De analyse is door Elzinga & Oterdoom Procesmanagement, i.s.m. bureau Verbeelder, verricht, op basis van literatuuronderzoek en verschillende interviews met sleutelpersonen per eiland. Lees hier het gehele rapport.

Bron: SBB

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *