Samenwerken aan een Datahub Fryslân

LEEUWARDEN – Acht organisaties gaan met elkaar op weg om te komen tot een Datahub Fryslân. Zij doen dit om de kennis en ontwikkeling rond het delen, gebruiken en ontsluiten van data met elkaar te versterken. De acht willen tot een gezamenlijke infrastructuur komen waarin ieder zijn data inbrengt en waar in projecten aan relevante vraagstukken wordt gewerkt. Ook worden er workshops, trainingen en stages vanuit de universiteit en de hogeschool gegeven binnen de Datahub om met elkaar te leren en te ontwikkelen.

Het data-gedreven werken, sturen, onderzoeken en keuzen maken neemt een grote vlucht, ook voor overheden. Door het bundelen van de krachten en de behoeften wordt de data-expertise in Fryslân versterkt en sluiten ze aan bij die snelle ontwikkelingen. Door samen te werken maken ze gebruik van de mogelijkheden van elkaar, onder andere van het grote netwerk van de universiteit en gaan ze in gesprek met belangrijke partners als CBS en TNO. Daarnaast is de bedoeling dat na de eerste fase zoveel mogelijk andere belanghebbenden, organisaties, overheden en bedrijven, kunnen aansluiten bij de Datahub Fryslân.

In die eerste fase werken ze het concept Datahub Fryslân verder uit en komen ze tot keuzes voor de organisatie- en financieringsvorm, de data infrastructuur, functies en de aansluitingsvoorwaarden voor andere partijen. De kwartiermaker voor deze fase is Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau. In december vindt de definitieve besluitvorming plaats over de concretisering van de Datahub Fryslân.

De acht organisaties zijn: Provincie Fryslân, Hogeschool NHL/Stenden, RUG/Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau en de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *