Samengaan scholen West-Ameland ligt gevoelig

BALLUM – Vorig jaar werd er een onderzoek gedaan om het draagvlak voor samengaan van de basisscholen op West-Ameland te peilen. Samengaan van de drie scholen ligt gevoelig, is de conclusie.

De ontwikkelingen in het leerlingenaantal in Hollum en Ballum werpen de vraag op of het niet beter is de drie scholen samen te voegen. De drie zijn klein tot zeer klein. In Hollum staan de christelijke Koningin Wilhelminaschool (60 leerlingen) en de openbare De Schakel (45 leerlingen) en in Ballum staat de openbare basisschool ’t Ienster (33 leerlingen). De minimale norm ligt op 23.

Het onderzoek bleek vooral in Ballum voor onrust te zorgen. Het dorp wil zijn school niet kwijt. Aan de enquête deden 199 mensen mee en daarvan vindt 40,7 % dat er één school moet komen en zegt 33,7% dat dit absoluut niet moet gebeuren. Dat zijn vooral de Ballumers.

De besturen van de scholen moeten zich verder buigen over al dan niet samenvoegen. Kwaliteit van het onderwijs, de leefbaarheid in de dorpen en het geld spelen daarbij een rol, maakt burgemeester en portefeuillehouder onderwijs Leo Pieter Stoel duidelijk. “De schoolbesturen moeten met elkaar in overleg.”

Het rapport naar aanleiding van het onderzoek gaat nu die overlegronde in en in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht de burgemeester het terug op de raadsagenda. Raadsleden willen er wel alvast iets over kwijt. “We moeten luisteren naar de inwoners van Ballum!” vindt Jeppe Groenewold van de VVD. Zijn fractie wil dat de school in Ballum blijft. Dennis Engels (Algemeen Belang Ameland) kan daarin meegaan: “De inwoners van Ballum hechten aan hun school.”

Het onderzoek is uitgevoerd door de schoolbegeleidingsdienst Cedin ten behoeve van drie partijen: bestuur en directie van de Vereniging Christelijk Basisonderwijs Koningin Wilhelminaschool, de bestuurscommissie en directie van het Openbaar Primair Onderwijs Ameland en de Gemeente Ameland. Ieder van de partijen heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de toekomst van het onderwijs op West-Ameland. Gaan de drie scholen samenwerken, gaan ze fuseren, kan de school in Ballum openblijven? Het zijn vragen waar de schoolbesturen zich de komende tijd over buigen.

De prognose voor Ballum ziet er trouwens iets minder ongunstig uit. Er komen veel woningen bij en als die betrokken worden door jonge stellen komt er vanzelf aanwas voor de school.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *