Samen werken aan vermindering perceelsemissie

KOLLUMERWAARD – “Elke liter water die de grond meer kan opnemen, is voor alle partijen winst.”

Hoe zorgen we ervoor dat pootgoed met enorme onweersbuien voldoende droge voeten houdt en gewasbeschermingsmiddelen niet met de hoosbuien de sloot in spoelen? Over deze vragen gingen bestuurders en betrokken partijen vandaag met elkaar in gesprek tijdens een minisymposium over perceelsemissie. LTO Noord en Wetterskip Fryslân bespraken dit vraagstuk samen met de landbouwsector tijdens de open dag van de proefboerderij Kollumerwaard. Ruim 500 akkerbouwers bekeken deze dag de proefvelden voor het tegengaan van perceelsemissie.  

Akkerbouwers hebben in de afgelopen jaren grote slagen gemaakt in het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Zo is de emissie via drift (lucht) sterk teruggedrongen en is het bewustzijn van de ondernemers rond het omgaan met restvloeistoffen sterk toegenomen. Ondanks alle goede bedoelingen worden bij metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater regelmatig gewasbeschermingsmiddelen gevonden. De emissieroute van deze middelen verloopt onder andere door middel van af- en uitspoeling (erf en perceel). De sector en maatschappij vinden dit vervelend. Bovendien bestaat het risico dat werkzame stoffen verboden zullen worden.

Om de problematiek rond perceelsemissie op de agenda te zetten, kwamen beleidsmakers en betrokken partijen op 7 juli bijeen tijdens een minisymposium in Munnekezijl. LTO Noord wil vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) samen met de waterschappen en andere partijen op zoek naar inventieve oplossingen die zowel voor boeren als voor het waterschap winst opleveren. De vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk aandachtspunt volgens Tineke de Vries, DB-lid van LTO Noord Fryslân en praktiserend akkerbouwer binnen dit proefproject perceelsemissie: “Afwachten is geen optie, als we de kop in het zand steken krijgen we steeds meer regelgeving en kunnen we belangrijke middelen kwijtraken. Telers worden zich dat bewust en daarom is er ook volop animo om mee te denken over oplossingen. Ik zie dan ook graag een integrale aanpak met boeren, scholen, onderzoekers, het bedrijfsleven en beleidsmakers”. Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân benadrukte het belang van het thema perceelsemissie voor het waterschap: “Nietsdoen is geen optie”.

Na afloop van het minisymposium bekeken de bestuurders samen met de bezoekers van de open dag de aangelegde demo met zes potentieel succesvolle methodes tegen perceelsemissie op de proefboerderij. Als onderdeel van de open dag werd de demo bij ruim 500 bezoekende akkerbouwers onder de aandacht gebracht. Bouwe Bakker, DAW-coördinator Regio Noord is blij dat het thema op deze manier op de kaart wordt gezet: “De winst van vandaag is dat velen meedachten over de vraag hoe we de middelen op het land houden en niet met hoosbuien in de sloot terecht komt. Elke liter water die de grond meer kan opnemen, is voor alle partijen winst.”

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *