Samen aan biodiversiteit werken

BALLUM – Natuur staat onder druk en er is veel aandacht voor biodiversiteit. De gemeente speelt daarin een rol en we kunnen samen wat aan de biodiversiteit doen, meent Theo Kiewiet. Hij stuurde de gemeente een brief, ondertekend door nog 27 eilanders, met de suggestie dat de gemeente zich aansluit bij Kleurkeur, een initiatief van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. Kleurkeur helpt gemeenten die zich nadrukkelijk willen bekommeren om het openbaar groen, de bermen, groenstroken en groenvoorzieningen en zodoende biodiversiteit in de eigen gemeente bevorderen. Kleurkeur is een keurmerk voor gemeenten met een goed maaibeleid en die hun groen beheren met oog voor plant en dier. Met het Kleurkeurmerk staat de gemeente garant voor natuurvriendelijk beheer.

Vorig jaar was er veel ophef over het maaien van de bermen, brengt Jan Wijnberg van Algemeen Belang Ameland in herinnering. Bloeiende bermen werden zomaar gemaaid, tot droefenis van velen. Wethouder Theo Faber hoopt zulke foutjes in de toekomst te voorkomen. Hij is bezig met een Groenbeleidsplan. “Daar is een goed begin mee gemaakt.” Daarin zullen onder meer afspraken staan die de gemeente met boeren maakt, die kosteloos de bermen in de polder maaien. Dat maaien moeten ze bijvoorbeeld niet allemaal tegelijk doen, want dan vinden bijen en vlinders nergens bloemen. Dat zou gefaseerd moeten, zegt Faber, of in stroken. Vorig jaar werd per abuis langs het Westerpad bij Nes gemaaid en vond er zonder reden kaalslag plaats bij De Klonjes van Hollum. “Dat is vorig jaar mis gegaan.” Er worden maaikaarten gemaakt, waar op af te lezen is wie wanneer welk stuk berm mag maaien. “Daar zit nog veel werk in.” Staatsbosbeheer en de Natuurwerkgroep worden bij het groenbeleid betrokken en de Wildbeheereenheid zou met haar project Ameland in Bloei mee kunnen doen.

Kleurkeur moet worden meegenomen in het beleid, zegt Dirk Metz van AmelandEén.

In juli van dit jaar hoopt Faber het concept Groenbeleidsplan klaar te hebben. Inclusief maaikaarten rekent hij op volgend jaar. “Wel een beetje laat,” vindt Jan Wijnberg.

U las dit bericht naar aanleiding van de vergadering van de Amelander gemeenteraad gratis. U kunt uw waardering laten blijken door een kleine bijdrage te storten. Klik op de Doneer button of zie hier voor meer informatie.
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *