Ruimte voor waardevol groen

BALLUM – De gemeente heeft groenbeleid opgesteld, waar de burgers van Ameland nog inspraak op hebben. Het stuk ligt ter inzage en reacties worden verwerkt in het definitieve stuk. Het beleidsstuk heet 'Ruimte voor waardevol groen'. 

De resultaten van een groene denkwijze van de gemeente heeft Ameland afgelopen seizoen al kunnen zien: de bermen zagen er, vooral in juni, wonderschoon uit. Er werd pas laat gemaaid, waardoor bermplanten tot volle wasdom konden komen. De jaarlijks terugkerende vragen over waarom er toch weer gemaaid is en de klachten over kale bermen hebben geresuleerd in dit overkoepelende groenbeleid. Het stuk laat zien dat bewust burgerschap wat kan doen. 

Het document beschrijft alle groene beleidsthema's binnen de gemeente.

Ameland gaat uit van drie kernwaarden: het instandhouden van bestaand groen, het geven van een functie aan groen en het behouden en vergroten van kwaliteit. 

Ameland brengt het openbaar groen in beeld, stelt maaikaarten op (waar wordt wanneer gemaaid), kijkt naar alternatief klepelen, kijkt naar de ecologische ontwikkeling (eilander verenigingen en werkgroepen zouden daarbij kunnen helpen) en doelsoorten worden opgesteld. Tot slot wordt werk gemaakt van de communicatie zodat de Amelanders weten wat er speelt in het groen.

Het stuk is te vinden bij de agenda van de raadscommissie van 5 juli 2021. Agendapunt 8.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *