Ruimte voor kleine windmolens op Ameland

BALLUM – De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit binnen haar gemeentegrenzen. In de welstandsnota, verplicht volgens de woningwet, beschrijft de gemeente op welke manier een bouwwerk past in de omgeving. Kleine windmolens moeten kunnen.

De nieuwe Welstandsnota gemeente Ameland 2015 is maandagavond door de gemeenteraad aangenomen en ligt vanaf nu zes weken ter inzage. Eerder hield de gemeente twee inloopavonden waar geen kip op afkwam, terwijl de beoordeling van de welstand wel veel discussie oproept. Waarom mag die dakkapel niet en waarom moeten alle huizen beslist op dezelfde rooilijn staan? Eilanders die willen bouwen of iets willen verbouwen lopen daar nog wel eens tegenaan. Rudolf Teuben (A’82) pleit dan ook voor meer vrijheid en variatie. “Het kan best wat speelser,” is zijn visie. Teuben vindt het wel betreurenswaardig dat burgers geen gebruik maken van hun inspraakmogelijkheden.

André Tuil (VVD) ziet de welstandsnota als behoudend. Hij vindt het prima dat Ameland moeite doet om de oude dorpskernen in stand te houden maar vraagt zich hardop af waarom de gemeente vasthoudt aan gele stenen en rode dakpannen. “Het wordt wat saai,” wat hem betreft. Tuil ziet buiten de dorpskernen graag meer variatie in bouwstijlen, wat juist Jan Wijnberg (ABA) een gruwel is. Hij wil liever "geen futuristische bouwwerken."

De welstandsnota biedt ruimte voor de bouw van kleine windmolens. Als ze maar lager zijn dan tien meter en in het buitengebied staan. Grote molens zullen er met de huidige regelgeving niet komen. Het doet Rudolf Teuben verzuchten dat de duurzaamheidsambitie van Ameland – Ameland wil in 2020 energieneutraal zijn op het gebied van energie en water – waarschijnlijk te hoog gegrepen is. André Tuil zegt het nog directer: “Zet er twee grote molens neer en je bent klaar!” Burgemeester Albert de Hoop, trekker van het grote zonnepark op het vliegveld bij Ballum, is positiever over de duurzame ambitie. “Natuurlijk gaan we die halen. We zijn al halverwege.”

Zes weken ligt de conceptnota ter inzage. Ga kijken en lees hem, geven verschillende raadsleden mee en stuur een zienswijze in als er iets is waar je bezwaar tegen hebt. Dan gaat de gemeenteraad de nota daarna opnieuw in de raadsvergadering behandelen. Er kan dus nog iets gewijzigd worden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *