Ruimte voor boeren, maar niet te gek

herdruk Boeren op Ameland voor Sinterklaas in de winkelsLEEUWARDEN – Als melkveehouders groter willen groeien, dan moet dat kunnen. Dat is wat het college van Gedeputeerde Staten betreft de uitkomst van de heroverweging grootschalige veehouderij. Wel moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De inpassing van het uit te breiden bedrijf moet via de Nije Pleats methode gebeuren. De melkveehouderij moet plaatsgebonden zijn. En het bedrijf mag geen groter bouwvlak hebben dan 3 ha. Alleen in bijzondere gevallen kan het college van GS een uitzondering maken. Als Provinciale Staten er in december ook mee instemmen, kunnen boeren weer verder met hun uitbreidingsplannen. 

In april 2011 vroeg de provincie aan gemeenten om tijdelijk niet mee te werken aan grootschalige uitbreidingen van melkveehouderijen. Ook volgens het coalitieakkoord moest het provinciale beleid voor grootschalige veehouderij tegen het licht worden gehouden. In de periode tussen april en nu hebben we diverse onderzoeken gedaan. En veel belanghebbenden geraadpleegd.

Gedeputeerde Hans Konst; “It is wol dúdlik wurden dat boeren grutter groeie kinne moatte.  Der is elkenien it oer iens. Litte we dat dan ferantwurde tastean. Mei each foar de kwaliteit foar it lânskip. En mei each foar de sektor.” Deze heroverweging heeft vooralsnog alleen betrekking op de melkveehouderij. Daar was de vraag voor nieuw beleid ook het grootst. Ten aanzien van de intensieve veehouderij zal worden aangesloten op de Rijksvisie. Deze heroverweging volgt dus later.

Als Provinciale Staten instemmen met het nieuwe beleid dan kunnen de tijdelijke maatregelen worden ingetrokken. Het nieuwe beleid komt in de Verordening Romte Fryslân.  

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *