Ruim acht ton naar waddenvisserij

GRONINGEN – Projecten in Groningen en projecten die samen met Fryslân en/of Noord-Holland worden uitgevoerd krijgen miljonen uit het Waddenfonds. Te weinig van dit geld gaat naar projecten gericht op duurzame economische ontwikkeling en energie. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakte bekend welke projecten in 2010 een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er bijna 37 miljoen euro naar het versterken van natuur- en landschap en naar duurzame economische en energieprojecten. Zie: www.waddenzee.nl

Vissers van de Wadden – € 823.860,–

De stichting geïntegreerde visserij ontvangt – in samenwerking met de Wadden-vereniging – subsidie voor flexibilisering van het kleine kustvisserijbedrijf met als doel het beter samengaan van visserij en natuurbeheer in de Waddenzee. Het project omvat meerdere deelprojecten. Allereerst werken vissers, natuur-beschermers en deskundigen samen in het deelproject ‘visserij geïntegreerd in een rijke Waddenzee’, waarin men de ecologische onderbouwing voor geïntegreerde visserij zoekt en het management tracht te definiëren dat nodig is om deze manier van vissen goed in te passen in het ecosysteembeheer. Daarnaast is er een project gericht op collectieve zelfregulering en groepsgewijs vangstrechtenbeheer waarbij een organisatie wordt opgericht die vangstrechten beheert en verhuurt. En er wordt in praktische visserijprojecten geëxperimenteerd met nieuwe visserijmethoden die leiden tot meer seizoens- en natuurgericht vissen. Mede door de samenwerking met de natuurorganisaties is dit een aansprekend project. Het project is bovendien een belangrijke stap in het realiseren van een duurzame visserij.

 • Van Polder naar Kwelder: 10 jaar ontwikkeling. Evaluatie van het bestaande verkwelderingsexperiment in Noarderleegh (0,18 mln).
 • Ruim baan voor vissen in het Waddengebied. Maatregelen en innovatieve oplossingen voor de migratie van vis tussen Waddenzee en watersystemen op het vaste land (6,3 mln).
 • Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (afgekort WaLTER). De ontwikkeling van een geïntegreerd monitoringsplan voor de Waddenzee (4.4 mln).
 • Metawad-1: hoe habitatherstel trekkende wadvogels beïnvloedt. Onderzoek naar de effecten op trekkende wadvogels van veranderingen van habitats in de Waddenzee (2,9 mln).
 • Biogasleiding Noordoost Friesland. Subsidie voor aanleg biogasleiding in Noordoost Friesland (5 mln).
 • Stelling Den Helder, Poort naar de Wadden. Subsidie voor o.a. herstel en behoud van drie forten, als onderdeel van het weer herkenbaar maken van Den Helder als vestingstad (2,9 mln).
 • Boerderijen aan de Waddenkust. Subsidie voor instandhouding en herstel van cultuurhistorisch karakteristieke boerderijen en boerderij-erven (2,1 mln).
 • Herplant van iepen in de Waddenregio. Versterken en herstellen van karakteristieke (iepen)beplantingen (2,6 mln).
 • Opwaardering landschappelijke waarden wierde Weiwerd. Opwaardering van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de wierde Weiwerd (0,96 mln).
 • Een sterk staaltje naar het Wad. Vervanging van de stalen vijzel van poldermolen de Goliath, waardoor deze weer kan malen (0,11 mln). – Nieuwland, jeugdherberg wordt gastenverblijf. Herbestemming voormalige jeugdherberg tot toeristisch gastenverblijf (0,12 mln).
 • Vissers van de Wadden. Flexibilisering van het kleine kustvisserijbedrijf met als doel het beter samengaan van visserij en natuurbeheer in de Waddenzee (0,82 mln).
 • Kiek over Diek. Aanleg doorgaande fietsroute langs en over de hele Groningse Waddenzeedijk (2,7 mln).
 • De Nollen: symbiose van natuur, cultuur en ecologie. Subsidie voor de bouw van tentoonstellingsruimten, gastenverblijven,, een beheerderwoning en de inrichting van het overgangsgebied van de Stichting de Nollen naar het gebied van Noord-Holland (1,4 mln).
 • Kweldercentrum Noarderleech. Realisatie kweldercentrum Noarderleech, een ontmoetings- en informatiecentrum (0,38 mln).
 • Ecomare – de westelijke waddenpoort. Het op een hoger plan tillen van Ecomare op het gebied van educatie en voorlichting (0,71 mln).
 • Zilt perspectief. Onderzoek naar de gevolgen van de verzilting en de mogelijkheden van de landbouw om daarbij aan te sluiten (2,5 mln).
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *