Rugstreeppadden Ameland krijgen uitklimmatten

BUREN – De rugstreeppadden op Ameland krijgen uitklimmatten, zodat ze uit straatkolken kunnen klimmen en niet verdrinken. De eerste uitklimmatten worden op 3 mei op Klein Vaarwater geplaatst.

Natuurwerkgroep

Met medewerking van Gemeente Ameland en Vakantiepark Klein Vaarwater brengt Natuurwerkgroep Ameland een 25 tal klimmatten aan in straatkolken op Klein Vaarwater. Gebleken was dat op dit Vakantiepark veel rugstreeppadden verdronken.

Verdrinken in straatkolken

Uit onderzoek is gebleken dat sterfte van amfibieën waaronder rugstreeppadden, in straatkolken al jaren voorkomt. Veel amfibieën komen, tijdens de voorjaarstrek, in straatkolken terecht, maar ook tijdens droogte zoeken ze wel straatkolken op voor verkoeling en ter voorkomen van uitdroging. Zonder verdere maatregelen zullen ze dan verdrinken.

Rugstreeppadden

De rugstreeppad (Bufo calamita) is herkenbaar aan zijn gele rugstreep. Hieraan heeft hij ook zijn naam te danken. Hij is een bewoner van onder meer zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek, zoals de duinen. Hij komt veel op Ameland voor en is ook een uitgesproken nachtbraker. Pas tijdens het invallen van de schemering komt hij tevoorschijn om op open plekken te gaan jagen. Zo rond half april trekt hij vanuit zijn overwinteringlocatie naar het voortplantingswater. De rugstreeppad staat op de Rode Lijst geclassificeerd als ‘gevoelig’ en is streng beschermd.

Problematiek Ameland

In de laatste jaren heeft de Natuurwerkgroep de straatkolken in Klein Vaarwater geïnspecteerd op de aanwezigheid van rugstreeppadden. De eerste inspectie werd begeleid door Dick Willems, vrijwilliger bij de stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland). Er werden levende en verdronken padden aangetroffen en enige padden konden nog van de verdrinkingsdood worden gered.

Aanpak op Ameland

In de laatste jaren zijn een aantal kolken op Klein Vaarwater voorzien van klimroosters en PVC – eilandjes. Dit betekent wel dat de kolken nog regelmatig moesten worden geïnspecteerd. Met de Gemeente Ameland en Vakantiepark Klein Vaarwater is nu besloten tot het aanbrengen van de ACO pro uitklimmat, die geen obstakel vormt bij rioolonderhoud. Op 3 mei worden de eerste uitklimmatten geplaatst.

Nog meer matten

Op gemeentewerken zijn er materialen aanwezig om nog 25 klimmatten te kunnen plaatsen. Als er iemand is die hier nog een toepassing voor weet, dan kan hij of zij zich melden bij de Natuurwerkgroep Ameland.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *