Roosdunen mag parkeren en kamperen

 BALLUM – Camping Roosdunen mag in het centrale duingebied gaan parkeren en kamperen. De Raad van State meent dat de gemeente terecht meewerkt aan de parkeer- en kampeervergunning. De bezwarende eigenaren van recreatiewoningen rond en in de buurt van het centrale duingebied zijn in het ongelijk gesteld. Sommige van de bezwaarmakers werden zelfs als niet belanghebbende aangemerkt omdat ze niet uitkijken op het gebied.
Al zeven jaar lang wordt het centrale duingebied gebruikt als tentenkamp en parkeerterrein. Er staan ’s zomers honderden auto’s. De gemeente gedoogt dit al jaren en gaat nu de gedoogbeschikking omzetten in legalisatie. In het gebied kunnen ongeveer 60 tenten staan. De natuurwaarde van het gebied wordt door de Raad van State op grond van een natuurtoets gebagatelliseerd.
“De voorziene kampeerstrook wordt gebruikt voor het parkeren van auto’s, dit deel nauwelijks is voorzien van vegetatie en het kampeergedeelte in het centrale duingebied zal slechts gedurende een korte periode van het jaar gebruikt worden.”
Roosdunen wil ook een bedrijfswoning in het gebied bouwen. Daarvoor kreeg het geen medewerking van de provincie. Gedeputeerde Staten laten nu weten zich te kunnen vinden in het oprichten van een dienstwoning in het zogenoemde ‘centrale duingebied’.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *