Roosduinen afplaggen tegen stikstof

BALLUM – Eind november gaat de schop in de grond in de Roosduinen. Als onderdeel van het Uitvoeringsplan Duinherstel Ameland laat Staatsbosbeheer hier een gebied ter grootte van ca. 7 ha plaggen.

De werkzaamheden zijn een vervolg op de eerdere plagprojecten in het Oerd in 2011 en de Zwanenwaterduinen in 2012. Het doel van het Uitvoeringsplan is om de effecten van stikstofneerslag op de gevoelige natuur op Ameland te verkleinen. Stikstof afkomstig van energiecentrales en auto’s slaat namelijk neer op de grijze duinen. Een gevolg is bijvoorbeeld vergrassing van die grijze duinen. Door de bovengrond te verwijderen (plaggen) haal je naast het gras ook een deel van de stikstof uit de bodem. Bij de uitvoering worden plaatsen waar waardevolle planten, zoals kraaiheide en oude meidoorns, groeien, gespaard. De werkzaamheden starten na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en nemen waarschijnlijk ca. 4 tot 5 weken in beslag.

Naast de werkzaamheden in de Roosduinen gaat Staatsbosbeheer in samenwerking met It Fryske Gea ook in de zeereep aan de slag. In 2011 zijn tussen paal 17 en 21 al kerven gegraven met als doel het stuiven van de duinen, en daarmee de natuurlijke dynamiek, weer op gang te brengen. Uit monitoring door de collega’s van It Fryske Gea is gebleken dat een deel van de kerven goed functioneert; de wind waait er goed doorheen. Er is echter ook een deel dat onvoldoende werkt. Deze kerven worden daarom nu in een tweede ronde ‘bijgeschaafd’, zodat ook deze duinen gaan stuiven. De overtollige grond uit de duinen wordt aan de strandzijde verwerkt. De werkzaamheden nemen ca. 2 weken in beslag en zijn onlangs opgestart.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *