Rookverbod op Ameland

BALLUM – In verband met de aanhoudende droogte heeft het college van de gemeente Ameland besloten om vanaf 4 augustus 2014 tot en met 31 augustus 2014 op basis van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening een rookverbod in te stellen in bossen en natuurterreinen.

Dit rookverbod houdt als volgt in:

Het is verboden in bossen op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan:

a.    te roken gedurende de periode tot 1 september 2014;

b.    voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

Het college wil u er graag op wijzen dat het overtreden van dit verbod strafbaar is.

Dit rookverbod betekent ook dat gemeente Ameland gedurende deze periode geen ontheffing verstrekt voor het stoken van vuur in de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor een kampvuur op het strand. De personen die hiervoor al een ontheffing hebben ontvangen, mogen geen gebruik maken van deze ontheffing.

>>> lees hier over Gemeente Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *