Roofvogels Ameland geringd

NES – Net zoals voorafgaande jaren zijn ook dit jaar de gegevens van broedende roofvogels op Ameland verzameld. Daarbij werken Staatsbosbheer, It Fryske Gea nauw samen met het Vogelringstation Ameland.

Afgelopen weken waren medewerkers van SBB veel in het veld om de roofvogels te spotten. Buizerd, sperwer, havik, (boom)valk, bruine kiekendief werden gevolgd om het broedsucces van deze dieren in de gaten te houden. Door goed op te letten waar ze vliegen, waar ze inslaan en of het een koppeltje is, zegt dan vaak dat ze ergens daar in de buurt hun nest hebben of bouwen. Als de vogels dan ook nog met prooien aan komen vliegen dan weet je bijna zeker dat ze met de nesten bezig zijn of zelfs jongen hebben. Kortom het was een hoop getuur door de verrekijker de afgelopen tijd. Eenmaal bepaald waar het nest zit wordt er vooral gekeken hoe de vogels zich blijven gedragen. Na een tijdje wordt het nest bezocht en de jongen geringd.
 
Over exacte aantallen kunnen we nog niet spreken omdat nog niet alle gegevens verwerkt zijn. De afgelopen jaren laten wel zien dat het aantal broedparen van de bosbewoners, zoals buizerd, sperwer, boomvalk en havik, het redelijk tot goed doen. Alhoewel per soort wel grote verschillen te zien zijn. Dan is de buizerd wel de meest succesvolle te noemen en de boomvalk de minst succesvolle. Daarnaast zijn de broedparen van de duinbewoners, bruine kiekendief, velduil beduidend minder aan het worden. Het lijkt er op dat de bruine kiekendief zich tot nu toe kan handhaven en de velduil flink moet boksen om tot een succes te komen.
de blauwe kiekendief wordt wel gespot, maar er vliegen geen paartjes boven Ameland. Ze broeden er sinds 2009 niet meer.

Bron: SBB
 
 


 


Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *