Rondje boorlocatie HOA1

HOLLUM – Afgelopen weken is hard gewerkt op de oude boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen. Inmiddels is het tweeëneenhalve maand geleden dat een deel van de oude boorlocatie in zee verdween. Op 8 januari teisterde een storm met springvloed de kust en het noordhek van de NAM-locatie verdween samen met 4400 m3 vervuild zand in zee. Dat zand was voor een deel vervuild met boorspoeling van de booractiviteiten in de jaren 60.

Gezuiverd

Inmiddels is het hek helemaal weggehaald, het vervuilde zand afgegraven en afgevoerd en het vervuilde grondwater grotendeels ter plaatse gezuiverd en in zee gestort. De zuiveringsinstallatie is al opgeruimd en het is nu tijd om nieuwe duinen te boetseren. Verder zijn er nog wat afrondende werkzaamheden.

Tussen boorlocatie en Tromppad is afgelopen week een kabel uit de grond getrokken. De rijplaten, die dwars door de Hollumer duinen tussen Oranjeweg en locatie lagen, zijn deels opgeruimd. De berm aan de Oranjeweg moet nog worden hersteld en de brede weg die de dumpers door de duinen hebben gemaakt moet nog defintief worden gesloten.

Te laat

De NAM is de opdrachtgever van de sanering van de oude boorlocatie, die er sinds 1963 lag. Tijdens de storm van 8 januari 2019 bleek dat er te laat is gestart met de opruimwerkzaamheden. Aanvankelijk was de bodem niet verhard, waardoor diesel en boorvloeistof in de bodem kon sijpelen en het gebied konden vervuilen. Later werd er een grondplaat gelegd van asfalt en beton, maar een deel van het kwaad was toen al geschied. NAM vond destijds wel aardgas in de put, maar dat bleek niet rendabel genoeg om naar boven te halen. De locatie werd daarom eerst als reserve aan de kant geschoven. Van exploitatie is het niet gekomen, maar de vervuilde grond bleef liggen.

Nooit eerder op aangedrongen

In 2017 liet de NAM nog weten niet eerder aan de sanering te zijn begonnen omdat er nooit eerder op was aangedrongen.

Dossier Aardgaswinning Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *