Roemenië komt naar Ameland

HOLLUM – Bezoek partnergemeente uit Roemenië aan Ameland van 4 tot en met 10 september 2014. Een bericht van de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland, Gerrit de Boer, voorzitter kerkenraad.

De leden van de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland hebben in maart 2009 besloten een partnerschap aan te gaan met een zustergemeente en wel de Unitarische gemeente in Nagyajta in Roemenië. Doel van dit partnerschap is om elkaar te ondersteunen, samen activiteiten te ontplooien en samen van elkaar te leren.

Al in een eerder stadium hebben wij als gemeente financiële steun gegeven bij de bouw van een gemeenschapshuis nabij hun kerkgebouw. Maar in het kader van samen activiteiten ontplooien hebben de kerkenraden van de Federatie en van de Unitarische gemeente besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Hoofddoel van deze samenwerking is het verbeteren van de zorg voor de zieken en bejaarden in Nagyajta. Dit ouderenproject is een viertal jaren geleden gestart en wordt door beide gemeenten gefinancierd, waarbij onze gemeente 80% voor haar rekening neemt en onze zustergemeente 20%. De levensomstandigheden van de doelgroep die heel slecht waren zijn daarmee aanzienlijk verbeterd. De financiën worden opgebracht door een maandelijkse collecte en verkoop van eigen gemaakte sierraden.

In het kader om samen van elkaar te leren heeft een groep van onze gemeente al een drietal keren een bezoek gebracht aan Roemenië en daarbij ook iedere keer een viertal dagen bij onze zustergemeente doorgebracht. Iedere keer werden wij daar aller hartelijkst ontvangen, waarbij wij zelf, gelet ook op hun moeilijke financiële omstandigheden, een vergoeding betalen voor onze verblijfskosten.

Maar ook onze zustergemeente is al een keer op bezoek geweest op Ameland. Vanwege zeer beperkte financiële middelen hebben wij het verblijf op Ameland gratis aangeboden zodat zij alleen zorg moeten dragen voor de reiskosten. Maar een kerkgemeente zit natuurlijk ook niet ruim in de financiële middelen vandaar dat wij sponsoren benaderd hebben om dit mogelijk te maken. In de vorm van gratis vervoer, gratis entree, giften e.d. hebben verschillende instellingen en particulieren hier gevolg aan gegeven. Prachtig natuurlijk.

In de periode 4 t/m 10 september 2014 komt weer een groep uit Nagyajta bij ons op bezoek. Wij hopen dat zij weer van een prachtig verblijf op ons mooie eiland mogen genieten.

Op zondag 7 september om 10.00 uur hebben we in de Herenweg kerk in Hollum een gezamenlijke dienst, met aansluitend een optreden van de jeugddans- en citergroep uit Nagyajta.

Ook nu zijn wij weer op zoek naar sponsoren die dit bezoek mogelijk maken. Wilt u hier medewerking aan verlenen dan kunt u een gift overmaken op onze rekening NL56 RABO 0302 0000 11 onder vermelding bezoek Nagyajta.

lees hier over Ameland en haar kerken

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *