Rode Wouw in Ballumerbocht

Ameland ActueelBALLUM – Rindert Wijnstra spotte afgelopen week een rode wouw in de Ballumerbocht.

Vogelbescherming schrijft:

"De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten, die bijna alleen in Europa voorkomt. Door intensieve vervolging was hij sterk afgenomen en plaatselijk verdwenen. Beschermende maatregelen hebben hieraan een eind gemaakt; tegenwoordig komt de soort in onze buurlanden weer voor, zij het nergens talrijk. Het favoriete broedgebied bestaat uit licht golvende cultuurlandschappen met een afwisseling van graslanden, akkers en bosjes. Gebroed wordt in takkennesten, liefst hoog in oude loofbomen. Het voedsel bestaat vooral uit aas; daarnaast worden prooien tot de grootte van een konijn gevangen."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *