Rijkswaterstaat: Verleggen vaargeul is mogelijk

TERSCHELLING – Verleggen van een vaargeul is soms mogelijk. Dat constateert Rijkswaterstaat (RWS) bij Terschelling en Vlieland. Waar Ameland naar zit te smachten is daar een feit.

Medio mei vervangt RWS de vaarwegmarkering van het Schuitengat richting Vliestroom in de Waddenzee door rode en groene markeringen. Nadat de route over de drempel jarenlang onbevaarbaar was, is het vaarwater ten westen van Terschelling sinds enkele jaren met gele boeien gemarkeerd als ‘bijzonder vaarwater’, wat duidt op een beperkte bevaarbaarheid. Uit metingen blijkt dat de geul zich langzaam heeft verdiept en momenteel 2,7 meter beneden NAP is. Door deze verbeterde bevaarbaarheid heeft Rijkswaterstaat besloten om de geul als normaal vaarwater aan te merken.

Komend jaar te gebruiken

Het is op dit moment niet te zeggen of de verdieping van dit deel van het Schuitengat standhoudt of doorzet. RWS monitort het gebied in en rond de vaargeul intensief. Als de geul toch weer te ondiep wordt, dan keert de gele markering terug. RWS verwacht echter dat in ieder geval komend jaar gebruik kan worden gemaakt van de route tussen Schuitengat en Vliestroom.

Maximumsnelheid

Alle beroeps- en recreatievaart kan op eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van de route. De vaargeul maakt echter geen onderdeel uit van de snelvaarroutes op de Waddenzee. Er geldt een maximum snelheid van 20 km/u. Vaarweggebruikers dienen altijd goed voorbereid en geïnformeerd op reis te gaan.

Ontwikkeling Schuitengat

De Waddenzee is een bijzonder gebied dat voortdurend in beweging is. Geulen worden dieper of ondieper of verleggen zich en zandplaten groeien aan of kalven af. Vanwege deze dynamiek en moeilijke voorspelbaarheid blijft het nog uiterst onzeker of de geul geschikt wordt als veerroute tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. Ondanks de verdieping over de drempel ziet Rijkswaterstaat elders in de aanstromende hoofdgeul verondieping. Dit kan duiden op een reactie van grootschalige ontwikkelingen, waarbij niet de huidige geul over de drempel, maar een geul dichter langs de Noordsvaarder zich verder ontwikkelt tot hoofdgeul. De geul over de drempel zal in dat geval vermoedelijk weer verzanden. Rijkswaterstaat blijft de morfologie van het gebied en de geul nauwgezet volgen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *