Rijk aast op geld van rijk Ameland

HOLLUM – De hoge inkomsten uit toeristenbelasting lijken zich tegen de gemeente te gaan keren. Rijke gemeenten dreigen te worden gekort op de Rijksuitkering uit het gemeentefonds, dat schrijft Binnenlands Bestuur, het medium voor ambtenaren en  bestuurders bij de overheid. Gemeenten die zelf in hun inkomsten voorzien gaan minder ontvangen uit dit fonds is de verwachting. Ameland vormt samen met Schiermonnikoog, Vlieland en Terschelling de top vier van grootverdieners uit toeristenbelasting. De nummers 5, 6 en 7 zijn Zeeuwse gemeenten. Gerekend naar de Overige Eigen Middelen (OEM) – inkomsten uit bouwgrondexploitatie, rente en dividend, huren en pachten en ook toeristenbelasting en forenzenbelasting –  staat Ameland in de top vijf op nummer vijf. Vlieland en Schier staan hier op nummer 1 en 2. Toeristenbelasting telt voor de helft mee bij de OEM.

Een ambtelijke  commissie die op landelijk niveau een bezuinigingspakket moest samenstellen becijferde dat het gemeentefonds met ruim 1,7 miljard omlaag kan. De verwachting is dat  de gemeenten niet de gehele 1,7 miljard moeten inleveren, maar er zal vast en zeker op de gemeentedeur geklopt worden door het Rijk met een grote collectebus.

© Persbureau Ameland  2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *