Revitalisatie dorpscentrum Nes

NES – De gemeente Ameland wil de waarden en het karakter van de cultuurhistorische dorpskernen voor nu en de toekomst behouden. Hier wordt gewoond, geleefd en gerecreëerd. In de loop van de tijd is de kwaliteit van de openbare ruimte aangetast door onder meer slijtage, wijzigingen en gelegenheidsoplossingen, zegt de gemeente. Daarnaast is er nieuw beleid met nieuwe inzichten en zijn aanvullende wensen die van invloed zijn op de inrichting. 

De dorpen Buren, Ballum en Hollum zijn al aangepakt en nu is Nes aan de beurt. De aannemer is op 1 november begonnen en werkt tot 31 maart 2019 door. Dan gaat het werk in de zomerstop, om in de herfst met fase twee te beginnen. Fase twee begint op 1 oktober 2019 en eindigt op 31 maart 2020. En dan is Nes om door een ringetje te halen.

De gemeente wil een mooi dorpscentrum waar de kwaliteit van de openbare ruimte behouden blijft of juist wordt vergroot. Dit door een duurzame en aantrekkelijke inrichting die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is. De gemeente wil een dorpskern realiseren waar het nu en in de toekomst goed en prettig wonen, werken en recreëren is, met behoud van de kenmerkende en beeldbepalende cultuurhistorische elementen, objecten en panden. 

Het plan zal bijdragen aan versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van het eiland. Een aantrekkelijk centrumgebied draagt bij aan de economische waarborging van het eiland. 

De volgende onderwerpen zijn daarom aandachtspunten bij de revitalisatie:

 • Eén herkenbaar centrumgebied
 • Economische impulsen
 • Versterken van de ruimtelijke kwaliteit
 • Infrastructuur verkeer
 • Autoluw gebied
 • Uitvoering geven aan de duurzaamheidsambitie door toepassing van duurzame voorzieningen zoals LED-straatverlichting en riolering die regenwater afgeeft aan de bodem
 • Parkeren verduidelijken en verbeteren
 • Karakteristieke uitstraling erbij betrekken
 • Herinrichting en versterken centrumgebied en mogelijkheden vergroten
 • Fietsparkeervoorzieningen
 • Cultuurhistorie versterken
 • Openbaargroen bomen, hagen etc.
 • Straatmeubilair 

het hele plan staat op de website van Gemeente Ameland

Via de app Dorpscentrum Nes – gratis op te halen uit de app stores – van uitvoerder Schagen Infra zijn de werkzaamheden te volgen.

Deze week werkt Schagen alleen op maandag en dinsdag.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *