Resultaten eerste publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland bekend

LEEUWARDEN – Gebruikers van de rijkswegen in Noord-Nederland zijn over het algemeen erg tevreden over die wegen. Dat blijkt uit de eerste peiling van het nieuwe Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland. Ruim 75 procent van de respondenten ervaart de noordelijke rijkswegen als veilig. Zij zijn tevreden over de snelheidsbeperkingen op sommige wegvakken, inhaalverboden voor vrachtwagens en lijnbussen op de vluchtstrook. Tachtig procent van de weggebruikers is positief over Rijkswaterstaat als wegbeheerder. Onveiligheid moet aangepakt worden met (meer) politiecontroles. 67% van de invullers vindt die zinvol.

Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie vragen via het publiekspanel de mening van weggebruikers over de rijkswegen in Noord-Nederland. In deze eerste peiling zijn thema’s als het doel van het gebruik van een auto(snel)weg, veiligheid, snelheid en gedrag en de rol van Rijkswaterstaat en de politie bevraagd. Auto(snel)wegen worden vooral gebruikt voor woon-werkverkeer en privé verkeer. De respondenten maken vooral in de ochtend- en avondspits gebruik van de rijkswegen.

Veiligheid

75 procent van de respondenten ervaart autosnelwegen in Noord-Nederland als (heel) veilig en 76 procent vindt de autowegen (heel) veilig. Eigenschappen van auto(snel)wegen die als iets minder veilig worden ervaren zijn weefvakken (gecombineerde in- en uitvoegstroken), op- en afritten en een slecht wegdek. De panelleden geven ook aan dat het op autowegen met dubbele rijstroken (N31 en N33) soms lijkt alsof de snelheidslimiet 120 km/uur is, terwijl die 100 km/uur is. Twee derde van de respondenten rijdt daar dan ook wel eens te hard. De drie beste manieren om verkeersveiligheid te bevorderen zijn volgens de respondenten een combinatie-aanpak van infrastructuur, voorlichting en handhaving; streng controleren op verkeersovertredingen en meer communicatie over voorbeelden van verkeersonveilig gedrag. 

Rol Rijkswaterstaat en politie

De respondenten zijn erg positief over Rijkswaterstaat als wegbeheerder (80%). Als het gaat om de aanpak van de politie oordelen 67% van de respondenten de controles zinvol te vinden. Daarnaast zien de panelleden graag meer politiecontroles en dan vooral gericht op gedrag, afleiding, alcohol-/drugsgebruik, snelheid en roodlichtnegatie. 

Publiekspanel

Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie zijn dit voorjaar een nieuw Publiekspanel gestart: ‘Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland’. Met dat panel wordt de mening van verschillende groepen weggebruikers over de (verkeersveiligheid op de) rijkswegen in Noord- Nederland onderzocht. Deelnemers aan het panel krijgen drie keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd. Aanmelden voor deelname kan bij www.rijkswaterstaat.nl/klantenpanel.

Door de meningen en inzichten van het publiekspanel hopen de drie partners de veiligheid op de rijkswegen verder te kunnen verbeteren.

Bron: Rijkswaterstaat

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *