Rekenkamerrapport voor SAP: voldoende

BALLUM – De Rekenkamercommissie onderzocht de gang van zaken rond Stichting Ameland Promotie (SAP) en de sponsoring van FC Groningen. Na bestudering van de stukken is een uitgebreid onderzoek niet nodig, vertelt voorzitter van de commissie Bote Wilpstra. Het blijft bij een kort rapport.

In februari 2007 besluiten B&W in te stemmen met de statuten van SAP en deel te nemen in de stichting. De gemeente vult de promotiepot met 150.000 euro en vaardigt twee vertegenwoordigers af in het stichtingsbestuur. De promotiebijdrage is onder voorwaarde dat Amelander ondernemers een gelijk bedrag in de pot stoppen. In februari 2009 heeft de raad het bedrag verhoogd tot 175.000 euro.

De rekenkamercommissie heeft niet kunnen vaststellen of B&W de definitieve subsidie heeft aangepast aan de bijdrage van de ondernemers. De jaarstukken 2007 en 2008 waar dat uit moet blijken waren nog niet beschikbaar.

Bote Wilpstra heeft verder weinig op te merken over gemeente, SAP en de sponsoring van FC Groningen. Voor zover de Rekenkamercommissie dat kan bezien werkt het sponsorcontract prima: “Beide partijen lijken op de afgesproken wijze en tot wederzijdse tevredenheid uitvoering te geven aan de gemaakte contractuele afspraken.”

Er zijn maar een paar zaken waar Wilpstra iets over heeft op te merken. Allereerst is dat de ambtenaar die als adviseur van SAP vanuit de gemeente is toegevoegd aan het stichtingsbestuur. Het was ambtenaar Sjon de Haan die in maart van dit jaar een gloedvolle presentatie voor de raadsleden hield en benadrukte dat een extra krediet aan de SAP op z’n plaats was. Je moet de schijn van belangenverstrengeling vermijden, meent de Rekenkamercommissie. “Had een ander bestuurslid het verhaal laten doen,” zegt Wilpstra hierover.

De Rekenkamercommissie vindt ook dat de gemeente vast moet houden aan de voorwaarde dat de gemeente net zo veel in de promotiepot stopt als de ondernemers. De rekenkamercommissie heeft vooralsnog geen reden aan te nemen dat van deze voorwaarde wordt afgeweken.

Raadslid Anton Kiewiet neemt een voorschot op de discussie die nog komt: “Dan is er een ambtenaar betrokken en dan is het weer niet goed!” Kiewiet wil een lans breken voor ambtenaar De Haan.
In de raadsvergadering van 26 oktober volgt de discussie.

>>>lees hier meer over de raadscommissievergadering van 7 september 2009

>>>lees hier over de sponsoring van FC Groningen

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *