Regio Deal voor Waddeneilanden

DEN HAAG – Op vrijdag 17 februari 2023 heeft Minister Hanke Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bekend gemaakt dat de Regio Deal-aanvraag van de Waddeneilanden is geselecteerd als e´e´n van de Regio Deal-voorstellen. Het Rijk kent De Waddeneilanden de gevraagde bijdrage van € 15,5 miljoen toe uit de Regio Envelop voor ondersteuning en betrokkenheid bij de uitvoering van het Programma Waddeneilanden. De Regio Deal stelt de Waddeneilanden in staat om een sterke impuls te geven aan de brede welvaart in de regio en ontwikkelingen in gang te zetten die de draagkracht van de Waddengemeenten te boven gaan.

Michiel Schrier (burgemeester van Vlieland en voorzitter van de stuurgroep van het Programma Waddeneilanden): “We zijn verheugd met dit geweldige nieuws! De toezegging is van grote betekenis en zien wij als een erkenning vanuit het Rijk voor de uitdagingen waar we als eilanden voor staan. De Regio Deal stelt ons in staat om structurele veranderingen in gang te zetten die nodig zijn om de eilanden leefbaar te houden; een fijne plek om te wonen, werken, leven en recree¨ren. Nu en later. We kijken uit naar de komende periode waar we samen met het Rijk aan de slag gaan om concrete plannen uit te werken voor het versterken van de brede welvaart op de Waddeneilanden”.

Gezamenlijk overleg

Op basis van de toezegging van de Regio Deal volgt gezamenlijk overleg tussen Rijk en regio om afspraken te maken over de toekenning van de uiteindelijke financie¨le bijdrage. Het streven is dat de Regio Deals van deze vierde tranche medio 2023 worden gesloten en dat de uitvoering van het Programma Waddeneilanden nog dit jaar van start gaat.

Programma Waddeneilanden

Aan de basis van de Regio Deal staat het Programma Waddeneilanden. Het programma gaat over thema’s als wonen, zorg, onderwijs, ondernemerschap, bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling. Ook de intensivering van de samenwerking tussen de eilandgemeenten, evenals de samenwerking met het Rijk, de Provincies, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is een speerpunt. Alle thema’s zijn nauw met elkaar verbonden en worden ingezet om de brede welvaart op alle Waddeneilanden te verbeteren.

Achtergrond

De eilanden dienden in november 2022, samen met 22 anderen, hun aanvraag in voor een Regio Deal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast de bijdrage van het Rijk, dragen de Waddeneilanden zelf € 9 miljoen bij.

Bron De Waddeneilanden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *