Regering te laks bij toezicht op gaswinning onder de Waddenzee

HARLINGEN – Waddenvereniging vraagt minister Kamp om beter toezicht

Vandaag heeft de Waddenvereniging het Ministerie van Economische Zaken formeel gevraagd om strenger toe te zien op de eisen die in de verleende vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee staan. Een belangrijke eis in de vergunning is dat er uiterlijk 1 juli 2015 een door de Inspecteur van de Mijnen, de hoogste baas bij Staatstoezicht op de Mijnen, goedgekeurd onderzoek moet liggen die antwoord moet bieden op de vraag onder welke voorwaarden gas veilig gewonnen kan worden onder de Waddenzee. Nu, vier maanden na de verstreken datum, is daar nog steeds geen duidelijkheid over. Ondertussen gaat de gaswinning onder de Waddenzee onverminderd door.

In 2013 kreeg de NAM een vergunning voor uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee. Voorwaarde was wel dat er een onderzoek moest worden uitgevoerd naar bodemdaling op langere termijn als gevolg van de gaswinning. Het onderzoek is nog steeds niet afgerond, wat betekent dat het onduidelijk blijft hoe betrouwbaar de bodemdalingsvoorspellingen zijn op de lange termijn. Onjuiste bodemdalingsvoorspellingen kunnen grote gevolgen hebben voor natuur, milieu en de veiligheid van mensen. Daarom trekt de Waddenvereniging nu aan de bel bij het Ministerie van Economische Zaken.

‘De Waddenvereniging vindt dat mijnbouw in het waddengebied met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet gebeuren. Handhaving van de vergunningen zou daarom topprioriteit moeten zijn bij het ministerie. Dat is kennelijk nu niet het geval. Wij verwachten dat het Ministerie van Economische Zaken zo snel mogelijk komt met een gedegen onderbouwing van de bodemdalingsvoorspellingen, zodat iedereen weet dat er geen risico’s worden genomen met het enige natuurlijke Werelderfgoed in Nederland en de mensen die daar wonen, werken en recreëren,’ aldus Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.’

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *