Regenbuien geen einde aan watertekort 

LEEUWARDEN – De regenbuien van de afgelopen dagen zijn zeer welkom maar maken geen eind aan het watertekort. Er zijn meerdere weken regen nodig om het huidige neerslagtekort in te lopen. 

Het eerder ingestelde beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân heeft ingesteld blijft daarom voorlopig van kracht. 

Ondanks de buien, lijkt het einde van de droogte nog niet in zicht. Ook in de komende weken wordt nog weinig neerslag en veel verdamping verwacht. Akkerbouwers mogen daarom alleen tussen 18.00 uur ’s avond en 10.00 uur ’s ochtends beregenen. Door dit tijdslot kan Wetterskip Fryslân het water in de polders op peil houden. Voor grasland geldt een algeheel beregeningsverbod uit oppervlaktewater. Op www.wetterskipfryslan.nl staat welke gewassen wanneer beregend mogen worden. 

Peil IJsselmeer daalt 

De waterschappen mogen voorlopig nog dezelfde hoeveelheid water inlaten uit het IJsselmeer. Via de inlaten bij Lemmer en Stavoren kan Wetterskip Fryslân de waterstand in de meren, kanalen en sloten op peil houden. Het peil van het IJsselmeer daalt nog steeds, omdat er te weinig water wordt aangevoerd vanuit de Rijn en de IJssel. Wetterskip Fryslân bereidt zich daarom voor op scenario’s waarbij de inlaat van water uit het IJsselmeer wordt beperkt. Dit gebeurt in overleg met onder meer de provincie, collega waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. 

Hoosbuien en waterkwaliteit 

Het water op straat is vaak, na de eerste regenbuien in lange tijd, vervuild. Het regenwater spoelt vuil dat wekenlang op straat heeft gelegen naar de riolen. Advies is daarom contact met dit water te mijden. Hoosbuien kunnen ook leiden tot overstort van riolen. Dat gebeurt als het zo hard regent dat het riool het water niet allemaal kan afvoeren. Hierdoor komt het vuile water op sommige plekken rechtstreeks in het oppervlaktewater. Dit leidt tot een tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit. 

Zwemmen in oppervlaktewater blijft een risico door blauwalg en overstorten van riolen. www.zwemwater.nl biedt een overzicht van veilige zwemlocaties. De hoge temperaturen vergroten daarnaast de kans op zwemmersjeuk en botulisme. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie, en is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. 

Meldingen van dode eenden of verdacht veel dode vissen kunnen worden doorgegeven aan het Milieu-Alarmnummer Fryslân: (058) 212 24 22. 

Bron: Wetterskip Fryslân

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *