Reconstructie en herinrichting veerdam Ameland: informatieavond

NES – Op dinsdag 20 december organiseren Rijkwaterstaat en de gemeente Ameland een informatieavond over de herinrichtingsplannen en de vervolgwerkzaamheden aan de veerdam en jachthaven van Ameland. Tijdens de informatieavond vertellen zij u graag over de planning van de werkzaamheden. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. 

Reconstructie veerdam

Rijkswaterstaat is sinds vorig najaar bezig met de reconstructie van de veerdam bij Nes. De autobrug en voetgangersbruggen zijn gerenoveerd en van nieuwe elektrische installaties voorzien en er zijn nieuwe palen, bolders en stalen damwanden geplaatst. De kop van de veerdam is opgehoogd tot 2.25 NAP. De kade ter hoogte van de aanlegplaats veerboot is opgehoogd tot 2.50 NAP. Tevens is de jachthaven in opdracht van de gemeente Ameland voorzien van nieuwe stalen damwanden en worden nieuwe hekwerken, bestrating en een voetpad langs de jachthaven aangelegd.

Herinrichting veerdam 

De gemeente Ameland had al geruime tijd plannen voor een nieuwe herinrichting van de veerdam. Met het vaststellen van de beheersituatie (eigendomsverdeling) van het terrein per 1 januari 2017 en de reeds in uitvoering zijnde werkzaamheden van Rijkswaterstaat is het nu een uitgelezen moment om de toegangspoort naar Ameland fasegewijs de facelift te geven die het – met het oog op veiligheid, natuurontwikkeling en de te verwachten bezoekersstromen – nodig heeft. De gemeente en RWS willen een goede bereikbaarheid van de haven waarborgen en inzetten op een kwalitatieve en logistieke verbetering van de veerdam, jachthaven en de entree van Ameland. Op korte termijn start de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • Centrale passage voetgangers en fietsers
  • Standplaatsen taxi’s en bussen
  • In- en uitgang passagiers veerboot
  • Blindegeleidestrook
  • Parkeerplaats auto’s lang en kort parkeren
  • Revitaliseren weg en belijningen
  • Betonnen keerwand t.b.v. golfkering aan westzijde
  • Fietsstallingen
  • Inrichting kop veerdam

Informatieavond

Wilt u meer weten over de reconstructie en herinrichting van de veerdam bij Nes? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 20 december om 20.00 uur in het Natuurcentrum in Nes. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *