Reageren op het nieuwe nationale landbouwplan

LEEUWARDEN – Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt steeds concreter. Iedere lidstaat van de Europese Unie is verplicht om op basis van dit GLB een Nationaal Strategisch Plan (NSP) op te stellen voor de periode 2023-2027. Nederland heeft eind december een concept voor dit NSP ingediend bij de Europese Commissie. Ook is er een Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) opgesteld. De betreffende documenten kunnen ingezien worden. Iedereen kan tot 1 februari 2022 reageren op de S-MER en de samenvatting van het NSP.

Stimulans voor boeren in het Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Met het NSP wil Nederland natuurinclusief kringloopboeren beter belonen. Het nieuwe beleid richt zich op het ondersteunen van boeren die ervoor kiezen hun bedrijf verder te verduurzamen en te vernieuwen. Over de hele periode van vijf jaar is in totaal zo’n 4,7 miljard euro beschikbaar. Veel van dit geld wordt besteed aan het steunen van boeren die innoveren, vernieuwen en bijdragen aan doelen voor biodiversiteit, klimaat, bodem, water en lucht. De meest in het oog springende verandering is de inzet op de eco-regeling. Boeren kunnen eco-activiteiten kiezen die zij willen toepassen op hun bedrijf en krijgen daarvoor een vergoeding.

Zienswijze indienen voor 1 februari 2022

Het S-MER en het NSP zijn eind december ingediend bij de Europese Commissie en kunnen ingezien worden. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dit kan tot 1 februari 2022 via deze link: https://www.toekomstglb.nl/het-nsp-in-opbouw/s-mer-en-nsp-ter-inzage


 

 

 

Meer informatie

U kunt de betreffende documenten en meer informatie over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) terugvinden via de volgende links:

  • Strategisch Milieueffect Rapport (S-MER): https://www.toekomstglb.nl/het-nsp-in-opbouw/documenten/rapporten/2021/12/22/concept-strategisch-milieueffectrapport-glb-nsp

  • Samenvatting Nationaal Strategisch Plan (NSP): https://www.toekomstglb.nl/het-nsp-in-opbouw/documenten/publicaties/2021/12/03/concept-nationaal-strategisch-plan 

  • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): https://www.toekomstglb.nl/over-glb
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *