Reactie PvdA op sluiting De Stelp

HOLLUM – Ingezonden reactie van Irma Marinus van de PvdA.

"Het bericht over de sluiting van De Stelp was voor ons als fractie van de PvdA een moment van louter ontzetting en verbazing en vervolgens de vraag EN NU? Bij de pakken neer gaan zitten? We dachten het niet. Het verhaal De Stelp en Pasana heeft ons al lange tijd verontrust, een langslepend verhaal waar geen schot in leek te zitten.

In de commissievergadering van 7 april van dit jaar hebben wij al vragen gesteld. De publieke tribune was die avond goed gevuld met medewerkers van De Stelp. Op vragen als hoe is de stand van zaken nu en wat gaat er gebeuren antwoordde de destijds verantwoordelijk wethouder Nico Oud, dat men druk in overleg was met zowel het zorgkantoor als met Pasana, dat het allemaal inderdaad heel lang duurde.

In diezelfde commissievergadering hebben we aan de wethouder gevraagd naar een plan B voor het geval het mis zou gaan bij Pasana. Een plan B had het college niet maar de wethouder vroeg aan de raad om mee te denken. 

Dat hebben we als PvdA in de maanden daarna gedaan, diverse alternatieven zijn onder de aandacht gebracht van de wethouder en daarmee het college, alternatieven die aan de wal schijnbaar wel mogelijk zijn.

We noemen er ter verduidelijking twee:

1. Stepping Stones (zie foto)

2. Idesta

2. Idesta zorggroep | Idesta is een door het Ministerie van VWS erkende zorginstelling en onderdeel van Ascendus

Wij zijn Idesta Zorggroep. Wij investeren in Zorg en Leefbaarheid. Idesta zorgt en ontzorgt in dorpen waar zorg- en dorpsvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn. Waar zorginstellingen vertrekken en het wonen voor ouderen onder druk staat, vestigt Idesta haar “Doarpshiem“. Een Doarpshiem huisvest cliënten die 24 uur zorg nodig hebben. Naar aard, schaal en behoefte van het dorp worden voorzieningen gehuisvest zoals een buurtwinkel, kinderopvang en medische spreekkamers. Idesta staat voor Zorg, Wonen, Welzijn en Leefbaarheid in eigen dorp.

Nu zijn we 5 november en zoveel maanden verder en waar is Plan B ??????

Wat ons nu rest is actie, met elkaar en voor elkaar. Vanuit de politiek zullen we een eerste stap zetten door vragen te stellen in een speciaal bijeen geroepen raadsvergadering, de PvdA heeft samen met Algemeen Belang Ameland hier al stappen voor gezet.

Het moet voor ons  toch mogelijk zijn om een oplossing te vinden en ouderenzorg op ons eiland te behouden!!!!"

Fractie PvdA Ameland

Irma Marinus

⇒ lees hier Personeel De Stelp zeer ongerust

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *