Rapport Rekenkamercommissie

BALLUM – De rekenkamercommissie van de gemeente Ameland heeft een rapport uitgebracht over de ‘Overdracht door het Rijk van een aantal taken en waterstaatswerken aan de gemeente Ameland’.

 

Deze overdracht heeft in twee fasen plaatsgevonden.

De eerste fase omvat het fietspad Hollum-Oerd, de veerdam, het veerdamterrein en de vuurtoren. De tweede fase heeft betrekking op 36 duinovergangen, de losstoep in de Ballumerbocht en een bedrijventerreintje.

De rekenkamercommissie concludeert dat er nogal wat schortte aan het voorbereidingsproces. Dit betreft zowel de relatie van het college van B&W met het ambtelijk apparaat, als ook die tussen het college van B&W en de gemeenteraad. De commissie heeft wel geconstateerd dat wat betreft de relatie tussen het college van B&W en de gemeenteraad, de voorbereidingen in de tweede fase aanzienlijk beter is verlopen dan in de eerste fase.

De commissie meent tevens dat de overdracht van de verschillende objecten voor de gemeente Ameland financieel niet ongunstig uitpakt. Een uitzondering moet worden gemaakt voor de veerdam. De commissie is van oordeel dat de gemeente Ameland met de overdracht van de veerdam op de wat langere termijn aanzienlijke financiële risico’s loopt.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *