Rapport Berenschot ‘intergemeentelijke samenwerking Waddeneilanden’ gereed

TEXEL – Alle eilanden willen wel samenwerken (‘met behoud van identiteit samen sterk’), maar ze moeten nog overeenkomen hoe ze dat precies gaan doen. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Bureau Berenschot deed. Berenschot kreeg eind februari 2007 de opdracht van de vijf Waddeneilanden om het proces tot intensivering van de intergemeentelijke samenwerking Waddeneilanden te begeleiden. Berenschot kreeg drie maanden de tijd om onderzoek te doen naar de eventuele bundeling van ambtelijke diensten in een gemeenschappelijk ambtenarenkantoor. Het bureau startte het onderzoek naar samenwerking op ICT gebied, gevolgd door Personeel en Organisatie. De opdracht is na het symposium voor raadsleden in april 2007 uitgebreid naar alle bedrijfsvoeringfuncties. Volgens de nieuwe planning wordt het rapport in de Eilander Raad van 29 en 30 november aanstaande besproken.

Het rapport zegt dat er niet op alle terreinen samenwerking mogelijk is.Voor de relevante vormen van samenwerking onderscheidt het bureau vier stappen. De gemeenten kunnen projectmatig samenwerken, infrastructuur en werkprocessen uniformeren, secondaire processen zoals personeel, informatie, financiën en automatisering gezamenlijk organiseren en als laatste kan op termijn de uitvoering van de primaire taken zoals de wettelijke taken gezamenlijk worden georganiseerd. Op basis van deze werkwijze is het volgens het rapport niet per se noodzakelijk een gezamenlijke organisatie in de vorm van een ambtenarenkantoor op te tuigen.

Het college van gemeentesecretarissen van de vijf eilanden gaat zich beraden over de resultaten van dit rapport en komt met een advies aan het Eilander College. Na bespreking van het rapport en het advies van de gemeentesecretarissen in de lokale colleges van B en W neemt het Eilander College een standpunt in dat op 29 november op Vlieland door de Eilander Raad wordt behandeld. In het komende traject van oordeelsvorming worden ook het personeel en de Ondernemingsraden betrokken.

De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden zullen uiteindelijk hun goedkeuring aan het eindresultaat moeten geven.

Alle vijf eilanden hebben uitgesproken dat ze intensiever willen samenwerken. Ameland is het meest behoudend en wil via de ‘weg der geleidelijkheid’ en op specifieke Waddenproblematiek de samenwerking voortzetten.

De Samenwerkende Ondernemingsraden van de gemeentes van de Waddeneilanden (SOW) zijn voorstander van verdergaande samenwerking tussen de Waddeneilanden. Zij zijn blij met de eerste stappen en willen op deze weg doorgaan. Er moet nu wel worden doorgepakt, meent SOW. De samenwerking tussen de Waddeneilanden moet naar de mening van de SOW gebaseerd zijn op fundamentele keuzes die blijvend zijn.

De SOW geven nog geen inhoudelijke reactie op het Berenschot-rapport. Ze wachten de inhoudelijke reactie van de individuele ondernemingsraden en hun achterban af. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *