RadioNL mag uitzenden op Ameland

HOLLUM – RadioNL mag van het Agentschap Telecom blijven uitzenden in Cuijk en Ameland. Dat heeft het Agentschap geconcludeerd na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Agentschap Telecom heeft in 2008 elf uitzendvergunningen verleend aan RadioNL. Daarbij zaten ook 95.3 FM (Kavel B31) in Cuijk en 89.4 FM op Ameland (Kavel B27), Tegen deze twee vergunningen is toen bezwaar ingediend. In 2011 zijn deze vergunningen op aanvraag verlengd tot 2017. Tegen deze verlenging is geen bezwaar ingediend.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft vorige week geoordeeld dat de oorspronkelijke vergunningen van RadioNL voor Ameland en Cuijk, niet verleend hadden mogen worden. Reden is dat in de aanvraag uit 2008 te weinig plannen stonden voor regionaal nieuws en informatie. Daardoor voldeed de aanvraagd niet aan de minimumeisen voor regiogerichtheid.

Deze uitspraak van het College gaat alleen over de oorspronkelijke vergunning uit 2008 en dus niet over de aanvraag en verlenging van 2011. Uit de rechtspraak volgt dat wanneer er geen bezwaren tegen een vergunning zijn ingediend, de vergunninghouder er van uit mag gaan dat deze vergunning niet toch plotseling wordt ingetrokken. Nu er geen bezwaar is ingediend tegen de verlenging, blijft deze dus in stand en kan RadioNL tot 2017 blijven uitzenden.

In 2008 werd het bezwaar ingediend door Memories FM, een nog op te zetten commerciële zender uit de Brabantse gemeente Landerd en de Stichting Kabelkrant Ameland. Ameland voldeed aan de eisen maar RadioNL bood meer, waardoor Stichting Kabelkrant Ameland achter het net viste.

Cuijk kon geen aanspraak maken op de vergunningen. Hun aanvraag voldeed niet aan de minimale vereisten voor regiogerichtheid. Voor Agentschap Telecom levert de uitspraak aanknopingspunten op om de definitiebepaling van regiogerichtheid van niet-landelijke commerciële omroepen nader te bestuderen.

De LOA kan tot de nieuwe uitgifte in 2017 blijven uitzenden, vanaf de vuurtoren.

Bron: RadioFreak.nl en LOA

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *