Raadsbrede werkgroep voor Ameland

BALLUM – Raadslid Marieke van Schaijk-Ketelaars (CDA) wil een raadsbrede werkgroep oprichten om de veranderingen op sociaal gebied voor de gemeente Ameland te stroomlijnen. Wethouder Linda van der Deen juicht het initiatief van harte toe.

De gemeenten krijgen met ingang van 2015 een belangrijk deel van de ondersteuning van hun inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of niet voldoende in staat zijn tot participatie op het bordje. Vanaf 1 januari 2015 worden namelijk de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet van kracht. Gemeenten moeten zelf de transformatie van het zogenaamde sociale domein organiseren. Ameland heeft daarvoor samenwerking gezocht met andere gemeenten in Noordoost Friesland: Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Schiermonnikoog, de zogenaamde NOF-gemeenten. Met z’n zessen hebben ze een beleidsplan Decentralisatie sociaal domein 2015-2016 voorbereid.

Voor inwoners van de NOF-gemeenten is een website opgericht waar informatie over de veranderingen is te lezen. De NOF-gemeenten erkennen dat er het een en ander gaat veranderen, omdat ze meer moeten doen met minder geld.

Op de vraag van André Tuil (VVD) wanneer de burger ziet wat er op hem afkomt, presenteert de wethouder de website. Daar staat alles op: www.noordoostzorgt.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *