Raad Ameland wil verder met nieuwe locatie De Stelp

BALLUM – De gemeenteraad van Ameland heeft in zijn vergadering van 28 mei unaniem ingestemd met de alternatieve locatie voor de ouderzorg vanuit De Stelp, aan de Oranjeweg bij Ons Hol en de sporthal. De raad geeft daarmee het college van burgemeester en wethouders mandaat om de definitie- en ontwerpfase te starten. Daarvoor is nog wel zekerheid nodig over de financiële bijdrage van de betrokken zorgpartijen. De verwachting is dat dat voor de zomer lukt.

Eind vorig jaar had de raad al ingestemd met het voorstel om volledige nieuwbouw van De Stelp op de huidige locatie te onderzoeken. Dat onderzoek leidde tot de conclusie dat nieuwbouw op de huidige locatie mogelijk is, maar dat de kosten hoog zijn, met name voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners.

Functies versterken

De alternatieve locatie bij multifunctioneel centrum Ons Hol, aan de noordkant van het dorp, leidt volgens een eerste verkenning tot minder hoge kosten. Bovendien is tijdelijke huisvesting van de bewoners van De Stelp niet nodig en hoeven zij maar één keer te verhuizen. Ten slotte biedt de nieuwe locatie mogelijkheden om functies rond ouderzorg, welzijn en sport te combineren, waardoor deze elkaar kunnen versterken.

Ontwerpfase

De raad was in zijn vergadering van 28 mei positief over de voorgestelde plannen en geeft het college opdracht om, na zekerheid over de medefinanciering door de zorgpartijen, de definitiefase en de ontwerpfase op te starten.

Kunstgrasveld

Het kunstgrasveld staat nog steeds voor 700.000 euro expliciet in het plan genoemd. Dat was Irma Marinus in een eerdere vergadering nog ‘een brug te ver’. De zeven ton die daarvoor gereserveerd is gaat gebruikt worden voor sport in het algemeen, hadden ambtenaren aan de raadsleden in een besloten vergadering uitgelegd. Daar kan ook wat anders mee gedaan worden op sportgebied. In totaal staat er acht ton voor sport gereserveerd, want de tennisbanen worden voor 100.000 euro verlegd. Op die plaats is De Stelp geprojecteerd. Jeroen de Jong verwoordt het standpunt van het CDA. Hij stemt in met de plannen omtrent de verhuizing van De Stelp, maar stemt tegen de 700.000 voor sport.

Schouders

Siard Bonthuis (AmelandEén) gelooft dat De Stelp bij de Oranjeweg een nieuwe impuls kan geven aan noord-Hollum. Jan Wijnberg (Algemeen Belang Ameland) hoopt op een snelle voortgang. Han van Heerde (Ameland ’82) zegt blij te zijn met de plannen en Jeppe Groenwold meldt dat ook de VVD de plannen ondersteunt. Iedereen heeft dan even over De Stelp-plannen geplast, wat Marinus blij doet opmerken: “Geweldig dat we met elkaar hier de schouders onder zetten. Hier ben ik heel erg trots op.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *