Raad Ameland unaniem over bochtafsnijding

BALLUM – Ameland wil Rijkswaterstaat vergunning geven om de bocht in de vloedgeul bij Holwerd af te snijden. De bocht ligt op 1,5 kilometer ten noordwesten van de veerdam. De maatregel staat op de agenda vanwege de aanhoudende vertragingen van de veerboot door dichtslibbende delen van de vaargeul.

De vaarweg wordt met die maatregel 900 meter korter, wat een tijdwinst van 6 minuten oplevert. De klus moet medio 2019 geklaard zijn.

De hele gemeenteraad van Ameland staat achter dit plan, al hadden sommige raadsleden meer gewild. “Aan de slag,” zegt Jeppe Groenewold (VVD). Hij wil niet meer onderzoeken afwachten, maar een schep in het Wad zetten. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven schreef eind september aan de Tweede Kamer dat ze een nieuw onafhankelijk onderzoek wil om te bekijken of en hoe er efficiënter kan worden gebaggerd. Daar wil Ameland niet op wachten. Rijkswaterstaat heeft nu vergunning aangevraagd voor het bijsnijden van die ene bocht. Eigenlijk is dat Piet IJnsen (ABA) wat te mager. In een presentatie in het voorjaar sprak Rijkswaterstaat nog over een tweede bochtafsnijding van de Reegeul bij Nes, maar die maatregel is op de lange baan geschoven.

Wethouder Theo Faber heeft vertrouwen in Rijkswaterstaat. Die zorgt dat de vaarroute verkort wordt zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. In feite zoekt de natuur al de kortste weg, zegt Faber. Dat proces gaat alleen niet snel genoeg. Voor dat wat de natuur zelf al doet, moet Rijkswaterstaat vergunning aanvragen. Faber zegt het met opgetrokken wenkbrauwen, maar zo zit de wetgeving in elkaar. Voor de toekomst ziet de wethouder het liefst dynamisch beheer van de route tussen Nes en Holwerd. Dan kan de beheerder de vloedlijn in het Wad volgen zonder dat natuurwetgeving het beheer remt. Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat gaan samen optrekken om Den Haag daarvan te overtuigen. 

De Waddenzee is een gebied met cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten en aangewezen als een Natura-2000 gebied. Daar mag niet zomaar gegraven mag worden. Ook kunnen er objecten van cultuurhistorische waarde liggen, zoals wrakken of zelfs delen van prehistorische nederzettingen. Bij onderzoek is in het te baggeren gebied geen wrak gevonden en resten van oude nederzettingen liggen, als ze er al liggen, diep onder het zand. Zo diep gaat er voor de bochtafsnijding niet gebaggerd worden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *