Raad Ameland tegen windmolenpark

BALLUM – De Amelander gemeenteraad is unaniem tegen de bouw van een windmolenpark binnen de 12 mijlszone in de Noordzee voor Ameland. Het nam daarvoor tijdens de raadsvergadering van 25 november een motie aan. De raad spreekt zich daarmee in een vroeg stadium uit tegen de plannen.

Het rijk doet een haalbaarheidsstudie naar het near shore park en kijkt daarbij naar het effect op de scheepvaart, natuur en de recreatie. Ook wordt het draagvlak voor een dergelijk park met windmolens van 140 meter hoog die over de hele lengte van het Amelander strand te zien zullen zijn onderzocht.

Het park zou verstrekkende gevolgen hebben voor de toeristische ontwikkeling op niet alleen Ameland maar ook op de buureilanden. De Waddeneilanden, en dan vooral Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog, zullen geen molenloze kim meer hebben.

De Amelander raad stuurt een krachtig signaal naar de Tweede Kamer en de regering en vraagt tevens de andere Waddeneilanden, de Eilander Raad en Provincie Fryslân de motie te steunen. Wat Ameland betreft hoeven de plannen niet verder te worden uitgewerkt.

Tot nu toe is het rijksbeleid om windmolens op zee 23 kilometer of verder uit de kust te plaatsen, buiten de 12 mijlszone. Dit is vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Binnen de 12 mijlszone kunnen de parken goedkoper worden aangelegd. Het haalbaarheidsonderzoek naar vijf gebieden dichtbij de kust moet uitwijzen of het rijk haar visie op windmolenparken op zee gaat wijzigen.

>>> lees hier meer over de plannen en bekijk de foto's

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *