Raad Ameland eensgezind over Raadsagenda

BALLUM – Maandagavond besloot de gemeenteraad van Ameland over de raadsagenda, het sluitstuk van de verkennende fase in de coalitievorming. Initiatiefnemer is de partij die op Ameland als grootste uit de bus kwam na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen 16 maart. Dat is AmelandEén en hun voorman Theo Faber nam het voortouw. Hij had dat in 2018 voor de eerste maal gedaan. Dat werd een Raadsagenda op basis waarvan in 2018 en 2020 de coalitieakkoorden werden geschreven. In 2018 waren er reguliere gemeenteraadsverkiezingen en in 2020 viel de coalitie van AmelandEén en PvdA en moest er opnieuw geformeerd worden. Theo Faber en Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland werden toen de wethouders en de VVD steunde de coalitie.

Brede coalitie

Aansluitend aan de raadsvergadering van maandagavond spreken de fracties verder en hoopt Faber de verkennende fase af te kunnen ronden om verder te gaan in de fase van informatie. De eensgezindheid in de raad en de alom geuite tevredenheid over het proces doet vermoeden dat snel kan worden overgegaan tot de formatie. Dat denkt Theo Faber ook. “Het hoeft niet lang te duren.” Faber peilt of er draagvlak is voor een brede coalitie. Hij denkt aan drie partijen, misschien zelfs wel vier.

Raadsagenda

De raadsagenda is een lijstje met beleidsonderwerpen, waar alle partijen aan hebben bijgedragen. Ze staan gegroepeerd in zeven hoofdonderwerpen: Fysieke leefomgeving, Huisvesting, Duurzaamheid en energietransitie, Sociaal domein en onderwijs, Verbinding en verkeer, Economie, Bestuur, organisatie en financiën. Elk hoofdonderwerp is onderverdeeld in onderwerpen die belangrijk zijn voor Ameland. Een meerjarenplan voor de natuur, bijvoorbeeld, met oog voor verantwoord recreatief gebruik, bescherming, onderhoud en herstel van de natuur. Huisvesting voor personeel is een heet hangijzer. Ameland wil strenger zijn dan de landelijke normen voor energieverbruik aangeven en verwerkt dat in bouwbesluiten, regels voor terrasverwarmers en privé zwembaden, is de bedoeling. Nieuwbouw van zorgcentrum De Stelp staat weer op het lijstje, al maken Ameland’82 en CDA daar een voorbehoud. Deze twee fracties vrezen dat het veel te duur wordt als de gemeente op de huidige ingeslagen weg voortgaat. Reductie van het aantal auto’s naar het eiland is ook een punt waarover moet worden nagedacht, maar daar trapt de VVD het liefst op de rem. Die fractie vindt minder auto’s naar het eiland laten gaan geen doel op zich. Onder het kopje Economie staat Nieuw Evenementenbeleid. Deze raadsfracties willen ook dat Ameland nog meer de burgers, bedrijven en organisaties betrekken bij ontwikkelingen. Het is te vinden onder het kopje Bestuur, organisatie en financiën.

Zin in!

“Een kritikaster zal zeggen ‘vage termen, je kunt er alle kanten mee op’”, sprak CDA-raadslid Suzanna Twickler, maar zij is er tevreden over. “We hebben er zin in!” Woorden van gelijke strekking vlogen over de raadstafel, van links naar rechts en van oost naar west. “Prachtige woorden. Heel bijzonder,” sloot Dirk Metz van AmelandEén de complimenteuze ronde af. Ook hij heeft er zin in, zin om de Raadsagenda vorm te geven. Die Raadsagenda werd unaniem aangenomen.

→ de volledige Raadsagenda is via deze link te lezen, kijk bij agendapunt 10

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *