PvdA over Waddenagenda 2050

HOLLUM – De gemeenteraad werd geïnformeerd over de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied, kortweg Waddenagenda 2050, een gezamenlijke agenda van Rijk, Waddenprovincies, eilandgemeenten en gemeenten langs de vaste-wal-kust, waterschappen, natuur- en visserijorganisaties, organisaties voor recreatie en toerisme, en de samenwerkende havens.

PvdA afdeling Ameland reageert: "De PvdA is van mening dat het vooral een document is geworden van beleidsmakers.

Niks mis mee zou je zeggen, maar er wonen en werken heel veel mensen in het Waddengebied.

Wij hadden liever gezien dat ook bewoners van het Waddengebied meer inspraak hadden gehad in de Waddenagenda.

Over het geheel gezien is de Waddenagenda 2050 een duidelijk stuk het leest als een sprookjesboek, de strategieën zijn goed beschreven en als alles -op een paar punten na- uitgevoerd wordt zoals staat beschreven dan is de toekomst van het Waddengebied veilig gesteld. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe het uitvoeringsprogramma er uit gaat zien. Het concept wat bij de stukken zit is namelijk erg summier.

Met betrekking tot duurzame energie het volgende: wij willen er op aandringen dat wij hierover nog wel autonoom beslissingen moeten kunnen nemen.

Wat betreft de leefbaarheid lezen wij nergens in de Waddenagenda over meerkosten van basisvoorzieningen in ouderenzorg door de kleine schaal op de eilanden. Samenwerken met andere eilanden en Waddengemeenten gaat dit probleem op de eilanden niet oplossen. Nadenken over mogelijke oplossingen zou op de agenda gezet moeten worden.

Als Ameland hebben wij zelf onze duurzaamheidambities en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. De PvdA wil voorkomen dat deze door het aannemen van de gebiedsagenda onder druk komt te staan. Het is goed dat er overkoepelende partijen zijn die de algehele staat van het Waddengebied in de gaten houden maar wij willen hierin ook nog zelf keuze s kunnen maken. Uiteraard binnen bestaande wet en regelgeving en in het licht van goede ruimtelijke ordening

In de agenda staat dat de gaswinning op de Waddenzee is gestopt en dat men alleen nog vanaf de kust schuin naar gas onder de Waddenzee boort, met het hand aan de kraan principe als uitgangspunt.

De PvdA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Het hand aan de kraan principe klinkt mooi maar als de kraan pas dicht gaat als er sprake is van bodemdaling of aardbevingen, is het kwaad al geschied.

Eenmaal ingezette bodemdaling is ook niet direct te stoppen met het dichtdraaien van de kraan.

Volgens de PvdA is het enige juiste het volledig stoppen van de gaswinning in het gehele Waddengebied.

Dit zelfde geldt ook voor de zoutwinning. De huidige concessie loopt tot 2052. Wat ons betreft wordt er opgenomen dat er in ieder geval tijdens de looptijd van deze agenda hieraan geen verlenging wordt gegeven.

Onder het motto Samen sterk, zou het Ameland met de andere Waddeneilanden een gezamenlijke zienswijze moeten indienen.

Partij van de Arbeid afdeling Ameland"

Ingezonden mededeling van PvdA Ameland 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *